Medlemssider

GF TILSYN, BEFARING OG KONSULENTBISTAND

Bygningsglass er et foretrukket og enestående materiale i byggverk. Ingen andre produkter imøtekommer like mange bygningstekniske krav samtidig som man kan se gjennom dem.
Med god rådgivning blir det enkelt å velge riktig.

Konsulenttjenester

Glass og Fasadeforeningen tilbyr og gjennomfører utstrakt virksomhet innenfor befaring og tilsyn. Disse konsulenttjenestene etterspørres fra foreningens medlemmer like mye som virksomheter utenfor foreningen, og fra profesjonelle like mye som private. På denne måten bidrar Glass og Fasadeforeningen til å sikre økonomiske og varige glass- og fasadeløsninger.

Tjenestene tilbys Glass og Fasadeforeningens medlemmer til meget fordelaktige betingelser. Det pågår et stort arbeid i Glass og Fasadeforeningens sekretariat med sikte på akkreditering for foreningen som tilsynsorgan. Denne tilnærmingen har tilslutning fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

Prisliste befaringer og konsulentbistand fra Glass og Fasadeforeningen (pdf)

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon