Medlemssider

GF TILSYN, BEFARING OG KONSULENTBISTAND

Useriøsitet og uansvarlighet har dessverre hatt altfor gode levevilkår i den norske bygg- og anleggsbransjen. Et medlemskap i Glass og Fasadeforeningen (GF) og deltakelse i dens fellesskapet viser at man tar avstand fra dette, opptrer profesjonelt og følger gjeldende lover og regler..

Konsulenttjenester

Glass og Fasadeforeningen tilbyr og gjennomfører utstrakt virksomhet innenfor befaring og tilsyn. Disse konsulenttjenestene etterspørres fra foreningens medlemmer like mye som virksomheter utenfor foreningen, og fra profesjonelle like mye som private. På denne måten bidrar Glass og Fasadeforeningen til å sikre økonomiske og varige glass- og fasadeløsninger.

Tjenestene tilbys Glass og Fasadeforeningens medlemmer til meget fordelaktige betingelser. Det pågår et stort arbeid i Glass og Fasadeforeningens sekretariat med sikte på akkreditering for foreningen som tilsynsorgan. Denne tilnærmingen har tilslutning fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

Prisliste befaringer og konsulentbistand fra Glass og Fasadeforeningen

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon