AKTUELT

Runar Soltveit, administrerende direktør i Balkongentreprenøren, vektla samarbeid i sitt foredrag under «Vi fornyer Bergen». Foto: Otto von Münchow

Bergen står sammen om bærekraftig rehabilitering

«Vi fornyer Bergen» tar mål av seg å bli Vestlandets viktigste arrangement for rehabilitering av borettslag og sameier. Årets kombinerte konferanse og messe gikk av stabelen 25. november i Bergens storstue, Grieghallen, og er tredje gang arrangementet ble arrangert.

– Rehabilitering av borettslag er et stort og viktig fagområde. Vi ønsker at Vi fornyer Bergen skal være en del av noe større i vårt felles mål om å skape bærekraft – og nå miljø- og klimamålene som vi alle må bidra til.

Det sier Runar Soltveit, administrerende direktør i Balkongentreprenøren. Det bergensbaserte selskapet står sammen med det lokale investeringsselskapet Rexir og Norconsult bak «Vi fornyer Bergen». Målet for initiativtakerne er å skape en arena på tvers av interessegrupper. Som Soltveit påpeker, må alle aktører spille på samme lag for å skape bærekraft.

Foto av deltagere på «Vi fornyer Bergen»

Vi fornyer Bergen tar mål av seg å bli Vestlandets viktigste arrangement for rehabilitering av borettslag og sameier. Foto: Otto von Münchow

– Enten vi er entreprenører, leverandører, rådgivere, arkitekter, boligbyggelag eller styrerepresentanter så har vi alle et felles mål; vi skal løfte borettslagene inn i fremtiden. Skal vi lykkes best mulig, må vi tenke helhetlig og tverrfaglig, sier han.

Soltveit viser til at det er et veldig vedlikeholdsetterslep i mange boliger. Slik han ser det, skyldes det mangel på samordning og samarbeid blant aktørene i bransjen. Aktørene må levere bra løsninger, men det må kombineres med litt idealisme for å få til en bærekraftig utvikling ifølge ham.

Bomiljø og klima

Soltveit ønsker seg at aktører i Bergen skal tenne en gnist, slik at Bergen blir den bærende byen på bærekraftig rehabilitering av borettslag. Han trekker frem det ungdomsskoleeleven Hermine Svortevik Oen sa under åpningsinnslaget til konferansen, at Bergen er kjent for å ligge langt fremme.

– Det må vi også klare innenfor rehabilitering, sier han.

Bygningsmassene i borettslagene representerer store verdier, understreker Soltveit, men legger til at de først og fremst skal huse beboere slik at de kan leve i et godt og trygt bomiljø. Behovet for tiltak som følge av gap mellom ønsker og faktisk tilstand, er stort. Rehabilitering bidrar i så måte til å gjenvinne økt trivsel og bomiljø i disse eldre bygningsmassene konstaterer han.

Foto av Runar Soltveit

Daglig leder Runar Soltveit ved standen til Balkongentreprenøren. Foto: Otto von Münchow

Soltveit er ikke minst opptatt av miljøet. Det må stå sentralt innen rehabilitering av bygg, i første rekke knyttet til klima og CO2-utslipp. Han peker på at bygg og anleggsbransjen står for over 40 prosent av klimagassutslippene.

– Vi har vært opptatt av det grønne skiftet. At vi, som en aktør innen bygg og anleggsfaget, har en bevissthet rundt hvordan vi skal jobbe for å sikre miljøet, er viktig fordi vi er en del av noe større, gjentar han.

Les også: Foreningen styrker vår kompetanse

«Vi fornyer Bergen» måtte i fjor avlyses på grunn av pandemien. Koronaen har også i år påvirket arrangementet. På grunn av smitteoppblomstringen i Bergensregionen var det færre deltakere enn man normalt ville ha forventet. Men Soltveit er likevel fornøyd med i underkant av 200 deltakere sett i lys av pandemien.

Kan ikke bygge oss ut av klimakrisen

Rundt 30 utstillere var på messen i Grieghallen. En rekker nasjonale aktører stilte opp, som Telenor, Norconsult, Stiegler og Glava, men i hovedsak var utstillerne lokal leverandører og entreprenører.

Foto av Hermine Svortevik Oen

14-årige Hermine Svortevik Oen holdt en forrykende innslag under Vi fornyer Bergen. Foto: Otto von Münchow

Konferansen ble, som allerede nevnt, åpnet av 14-årige Hermine Svortevik Oen. Hun kom med et forrykende morsomt og løssluppent innslag.

Unge Oen har etter hvert erfaring både som skuespiller, artist og skribent, men hennes elleville selvsikkerhet er det selv få voksne som matcher.

Hun pekte på at det ikke er nok å skifte fargen på logoen til grønn for å kunne kalle seg bærekraftig. Deretter fabulerte hun om hvordan hennes fremtidsbolig skal se ut.

Hun så for seg både felles veksthus, treningsrom, amfi og bibliotek – og gjerne også en grønn hage. Viktig for henne var også at materialvalget må få klimatrykket ned. Og så spurte Oen til slutt retorisk om vi trenger så mange kvadratmeter for å være lykkelig?

Konferansier Filip Rygg, konsernsjef i Rexir, trakk frem at 80 prosent av alle boliger er allerede bygd.

– Det er bra med krav til miljø og klima i nybygging, men skal det monne noe, må vi endre hvordan vi bruker de byggene som allerede er oppført. Vi er nødt til å gjøre noe med de byggene vi allerede har.

En møteplass

Foredragene var alle vinklet inn mot temaet for konferansen, rehabilitering av borettslag og sameier. Bård Folke Fredriksen, direktør i Norske boligbyggerlags landsforbund, understreket av hver femte bolig er forvaltet av et boligbyggerlag. Også han var klar på at de mest klimavennlige byggene er dem vi allerede har – gjennom oppgradering.

Foto av Bård Folke Fredriksen

Bård Folke Fredriksen, direktør i Norske boligbyggerlags landsforbund, representerte hver femte bolig i landet under «Vi fornyer Bergen». Foto: Otto von Münchow

– Vi kan ikke bygge oss ut av klimakrisen, sa han.

Margunn Aas Minne, regiondirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest, trakk frem betydningen av å forstå taksonomi som en drivkraft i det grønne skiftet.

Alle i bygg- og anleggsbransjen må forholde seg til taksonomien som er bestemt av EU og som bestemmer hva som defineres som bærekraftig. Taksonomi vil legges til grunn for gunstigere, grønne lån.

I sitt foredrag uttrykket Runar Soltveit et håp om at «Vi fornyer Bergen» har en funksjon og vil bli en årlig foreteelse. Hans klare oppfordring var at alle må dra i sammen retning.

Alle må møte hverandre ut fra den kompetanse hver enkelt representerer. Alle er et lite tannhjul i det store spillet, som han sa.

Skal rehabilitere

Eirik Tonning og Camilla Folkestad deltok på «Vi fornyer Bergen» som representanter for Toppe borettslag, henholdsvis som daglig leder og teamleder. Begge to har et godt utbytte av både konferansen og messen.

Foto av Camilla Folkestad og Eirik Tonning

Camilla Folkestad (fv) og Eirik Tonning, henholdsvis teamleder og daglig leder i Toppe borettslag, har stort utbytte av Vi fornyer Bergen.

– Vi må holde oss oppdatert på hva leverandørene kan tilby og fikk mange gode innspill fra foredragsholderne. Også på standene var det mye interessant, sier Tonning og legger til at Toppe borettslag skal i gang med å rehabilitere bygningsmassen.

Folkestad skyter inn:

– For oss er det også interessant å møte andre borettslag og utveksle erfaringer. Vi kjenner jo hverandre, så dette blir også en sosial arena.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av roboter i glassproduksjonGlass og Fasadeforeningen
Foto av mann som arbeider på fasadefabrikkGlass og Fasadeforeningen
Foto av Trosten Sauna©Einar Aslaksen
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.