AKTUELT
Cover veileder

Veileder for valg av lydisolerende glass

Glass og Fasadeforeningen er ute med en rykende fersk veileder. Veilederen har som formål å belyse valg av innvendig skillekonstruksjoner med glass ut ifra definerte lydkrav, men like viktig å tilfredsstille kravet til personsikkerhet.

– «Veileder for valg av lydisolerende glass til systemvegger» skal bidra til å øke kompetansen blant alle aktører i systeminnredning-bransjen. I tillegg gir vi innkjøpsleddet et bedre grunnlag for å ta riktig valg av systemveggleverandør med hensyn til krav til lydisolasjon på glassvegger, sier prosjektleder Hans Olav Meen Nilssen.

Byggteknisk forskrift (TEK 17*) sier at lydforhold skal være tilfredsstillende for personer som oppholder seg i byggverk og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek.

Krav til lydforhold gjelder ut fra forutsatt bruk, og kan oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i Norsk Standard NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper.

– Vi mennesker oppholder oss i ulike miljøer. Alle rom bør ha god akustikk tilpasset hvilken bruk rommet er ment for. For å oppnå gode lydforhold må man kjenne egenskapene til konstruksjoner og de enkelte byggematerialer. Vårt materiale er en sentral del av alle miljøer og foreningen har ved flere anledninger fått forespørsel om glasset lydisolerende egenskaper. Spesielt ved bruk i kontorbygg, hvor kravene til hvordan kontor- og møteromslokaler skal utformes og lydisoleres har endret seg. Denne nye veilederen gir nyttige svar under prosjektering av systemvegger i glass, sier Nilssen.

Innhold

Veilederen inneholder disse hovedpunktene:

  • Måleenheter for lyd
  • Støy – lydteori
  • Støydemping med glass
  • Hva sier Byggteknisk forskrift, TEK 17?
  • Henvisning til riktige standarder
  • Systemvegger
  • Lydmålinger i laboratorium og feltmåling av ferdig glassvegg i kontorland
  • Hvordan velge riktig systemvegg

Sjekk ut Veileder for valg av lydisolerende glass til systemvegger og andre veiledere utgitt av Glass og Fasadeforeningen.

*TEK17 henviser fortsatt til NS 8175:2012. DiBK har, under utarbeidelsen av denne veileder, en pågående konsekvensanalyse om 2019-utgaven. Det er opp til beskrivende ledd i å henvise til de forskjellige utgavene av NS 8175, 2012 eller 2019 utgaven.

Kontaktperson:

Foto av Hans Olav M. Nilssen

Hans Olav M. Nilssen
Prosjektleder fasade og solskjerming

e-post: nilssen@gffn.no
tlf: + 47 982 20 770

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av mann som arbeider på fasadefabrikkGlass og Fasadeforeningen
Foto av Trosten Sauna©Einar Aslaksen
Foto av mann som sitter i en bil©Glass og Fasadeforeningen
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.