AKTUELT

Benjamin Hjortland anbefaler Glassfaget og GF Lærlingskole til alle som ønsker seg en yrkesrettet utdanning.

Nytt kull med lærlinger inviteres til GF Lærlingskole

Første kull på Glass og Fasadeforeningens Lærlingskole skal snart opp til eksamen. Samtidig forberedes det til oppstart for nye lærlinger i 2021. – Jeg anbefaler GF Lærlingskole fordi skolen tilbyr en god kombinasjon av praktisk og teoretisk undervisning, sier lærling Benjamin Hjortland.

I januar samler Glass og Fasadeforeningen nye elever på GF lærlingskole på Sem ved Tønsberg. Den nye «GF Lærlingskole i glassfaget» ble etablert og fikk ny form i desember 2019. Innhold og timeplan for utdanningen er basert på et godt samspill mellom undervisning på skole og ute på arbeidsplassene.

– Hvilke erfaringer sitter man igjen med etter at første kull snart er klare for eksamen og deretter praktisk fagprøve?

– Vi sier oss meget godt fornøyd med hvordan vårt nye opplæringstilbud fungerer i praksis. Dialogen mellom lærere og elever er tett og god. Vår relativt fleksible timeplan inviterer oss til å endre det faglige innholdet underveis. For eksempel starter vi alltid uken med å ha en samtale med lærlingene for å avdekke hvilke behov som har dukket opp etter at de har vært hjemme og på jobb i egen bedrift. Samlingens innhold tilpasses til en viss grad derfor etter tilbakemeldinger og ønsker fra lærlingene. Siden dette er første året med denne modellen er vi selvsagt spente på eksamensresultatene, men resultatene i vår prøveeksamen i oktober var positive.

– Lokaler og lokalisering sier vi oss også fornøyd med. Hilde Clausen ved Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold (OKH Vestfold), gjør en god jobb med å koordinere den praktiske tilretteleggingen. Kvams Glass AS skal ha ros for at de stiller sine lokaler til disposisjon for den praktiske delen av undervisningen, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Korte men effektive samlinger

Utdanningen, som leder frem til teoretisk eksamen, fordeles på til sammen seks samlinger over fire dager. Tre samlinger gjennomføres normalt før sommerferien og tre avholdes etter.

– GF Lærlingskole har en praktisk form som passer meg svært bra. Jeg liker ikke lange uker eller dager med teoretisk undervisning. Opplegget til GF gjør at jeg får dra hjem og være lenge på jobb mellom hver samling. Når jeg er hjemme får jeg god støtte av opplæringsansvarlig i Farstad Glass og Interiør, Vegard Falkeid. Jeg ser frem til neste samling der vi skal gjennomføre flere oppgaver, før endelig eksamen. Karakteren på min eksamen tror jeg blir «bestått», smiler Benjamin Hjortland, og legger til;

– Jeg anbefaler alle som ønsker seg en praktisk jobb med fagbrev om å vurdere glassfaget og GF Lærlingskole.

Fakta

Sammen med Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold (OKH Vestfold) og Opplæringskontor for bygg- og anleggsteknikk Rogaland AS (Byggopp Rogaland) etablerte Glass og Fasadeforeningen GF Lærlingskole i desember 2019. Opplæringskontorene skal rekruttere lærlinger til GF Lærlingskole. Foreningen på sin side har det faglige ansvaret for både teoretisk og praktisk undervisning. Per Henning Graff er fagansvarlig og prosjektleder. Arne S. Hansen er engasjert som faglærer. Beate Solem sørger for den administrative og tekniske tilretteleggingen.
Søknadsfristen for GF Lærlingskole 2021 er 1. desember.

Her kan du leser mer om GF Lærlingskole 2020

Kontaktpersoner

Per Henning Graff
Prosjektleder Glass og Fasadeforeningen
915 64 455
graff@gffn.no

Beate Solem
Administrativ koordinator i Glass og Fasadeforeningen
922 96 785
solem@gffn.no

Arne S. Hansen
Faglærer GF Lærlingskole
900 94 585
arne@vitrea.no

Hilde Claussen
Daglig leder, OKH Vestfold
hilde@okh-vestfold.no
900 95 035

Nils Terje Hagen
Opplæringskonsulent, BYGGOPP Rogaland AS
415 40 961
nth@byggopp-rogaland.no

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298