• Foto av glassfagarbeider
 • Foto av glassfagarbeider

GF Lærlingskole med opplæring i glassfaget

Velkommen til GF Lærlingskole i glassfaget. Glass og Fasadeforeningen har inngått en avtale med Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold (OKH Vestfold) og Opplæringskontor for bygg- og anleggsteknikk Rogaland AS (Byggopp Rogaland) om oppstart av ny lærlingskole for glassfaget.

 FAKTA

 • Skoleavgift:

  For medlemmer i Glass og Fasadeforeningen:

  • Skoleavgift: kr. 42 900,-
  • Overnatting og mat: kr 24 300,-

  For ikke-medlemmer:

  • Skoleavgift: kr. 52 900,-
  • Overnatting og mat: kr 24 300,-

  Mva tilkommer.

  Skoleavgiften blir fakturert bedriften/opplæringskontoret to ganger i året: 15. januar og 15. august.

  Skoleavgiften inkluderer:

  • Tilgang til Fagbok i glassfaget
  • Tilgang til elevutgave av GF-KS Online kvalitetssikringssystem
  • Tilgang til elevutgave av Katode prosess- og ressursstyring med kalkulasjon
  • Klasseromsundervisning og praktiskundervisning
  • Eventuell overnatting, frokost og middag på Tønsberg Vandrerhjem

  Eksamensavgift er ikke inkludert i skolepengene.

 • Påmeldingsfrist:

  1. desember 2019.

  Bindende påmelding.

 • Reiseutjevning:

  Glass og Fasadeforeningen vil benytte en modell for reiseutjevning slik at alle selskaper / opplæringskontorer / lærlinger, uavhengig hvor i landet man er lokalisert, vil få omtrentlig lik reisekostnad til GF Lærlingskole.

  Det vil bli trukket fra på faktura avhengig av stipulerte reisekostnader fra arbeidssted til skolen.

  GF forbeholder seg retten til å fordele disse midlene etter egen modell.

  Kostnaden til reiseutjevning er satt til kr 5000,00 pr lærling for hele skoleåret.

SAMLINGER I SKOLEÅRET 2020

«Lærlingskolen i glassfaget» legges til OKH Vestfold sine lokaler på Sem i Tønsberg. Foreningen tilbyr undervisning for skoleåret 2020 og 2021. Foreningen vil ha det faglige ansvaret for både teoretisk og praktisk undervisning. «Lærlingskolen i glassfaget» får ny form, innhold og timeplan for utdanningen.

Målsettingen er å ha et utdanningstilbud basert på et godt samspill mellom undervisning på skole og ute på arbeidsplassene. Undervisningen er godt forankret i «Fagbok i glassfaget». Læreboken er delt inn i våre fagområder. Bokens kapitler og eksamensforberedende studier fordeles på til sammen seks samlinger à 4 dager, hvor av tre gjennomføres før sommerferien og tre etter.

Skoletiden i de ukene man samles er mandag til torsdag 08.00 – 15.30 som utgangspunkt, med tilpasninger på start- og avslutningstidspunkt.

Fagopplæring i glassfaget

Her kan du finne mer informasjon om fagopplæring i glassfaget.

1. samling uke 3

(Del 1 og 6 Fagbok i glassfaget).

 • HMS– grunnleggende om glass, forskrifter, standarder, lovverk, veiledere og miljø

2. samling uke 6

(Del 1 Fagbok i glassfaget)

 • Glassproduksjon og -bearbeiding, funksjoner og egenskaper, energiproduksjon og kommunikasjon via glasset.

3. samling uke 23

(Del 2 Fagbok i glassfaget)

 • Glasshåndverk – tradisjonelle metoder for skjæring, bearbeiding og innsetting
 • Elementer og innvendige vegger, oppmåling og interiørglass

4. samling uke 35

(Del 3 Fagbok i glassfaget)

 • Fasader og solskjerming

5. samling uke 42

(Del 4-5 Fagbok i glassfaget)

 • Glass i biler og andre transportmidler
  Innramming

6. samling uke 48

(Eksamensforberedelser)

 • Repetisjon og gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver

Eksamen uke 49/50

 • Sentralt gitt eksamen som holdes.
 • Vi forbeholder oss retten til å endre tema i timeplanen.
 • Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i timeplanen.

KONTAKTPERSONER

Hilde Claussen

OKH Vestfold

hilde@okh-vestfold.no

mobil +47 900 95 035

Per Henning Graff

Glass og fasadeforeningen

graff@gffn.no

mobil+47 915 64 455

Nils Terje Hagen

BYGGOPP Rogaland AS

nth@byggopp-rogaland.no

mobil+47 415 40 961

Arne S Hansen

Vitrea AS

arne@vitrea.no

mobil+47 900 94 585