• Foto av glasskjæring
 • Foto av glasskjæring

GF Lærlingskole med opplæring i glassfaget

GF Lærling-skole med opplæring i glassfaget

Velkommen til oppstart av GF Lærlingskole på foreningens nye kurs- og kompetansesenter i Nordre Follo kommune. Neste kull starter opp i september 2022 og søknadsfristen er 20. juni.

 FAKTA

 • Skoleavgift

  For medlemmer i Glass og Fasadeforeningen:

  • Skoleavgift: kr. 53 500,-
  • Overnatting og mat: kr 27 000,-

  For ikke-medlemmer:

  • Skoleavgift: kr. 64 000,-
  • Overnatting og mat: kr 27 000,-

  Mva tilkommer på mat og overnatting.

  Skoleavgiften blir fakturert bedriften/opplæringskontoret to ganger: 15. august og 15. januar.

  Skoleavgiften inkluderer:

  • Tilgang til Fagbok i glassfaget
  • Klasseromsundervisning og praktiskundervisning
  • Lisens til Microsoft Office programvare

  Eksamensavgift er ikke inkludert i skolepengene.

 • Samlinger i skoleåret 2022

  1. samling 5.-8. september 2022.

  2. samling 17.-20. oktober 2022.

  3. samling 28. november – 1. desember 2022.

  4. samling 16.-19. januar 2023.

  5. samling 20.-23. mars 2023.

  6. samling 8.-11. mai 2023.

 • Tidspunkt

  Skoletiden i de ukene man samles er mandag til torsdag 08.00 – 15.30 som utgangspunkt, med tilpasninger på start- og avslutningstidspunkt.

 • Påmeldingsfrist:

  20. juni 2022.

  Bindende påmelding.

 • Reiseutjevning:

  Glass og Fasadeforeningen vil benytte en modell for reiseutjevning slik at alle selskaper / opplæringskontorer / lærlinger, uavhengig hvor i landet man er lokalisert, vil få omtrentlig lik reisekostnad til GF Lærlingskole.

  Det vil bli trukket fra på faktura avhengig av stipulerte reisekostnader fra arbeidssted til skolen.

  GF forbeholder seg retten til å fordele disse midlene etter egen modell.

  Kostnaden til reiseutjevning er satt til kr 5000,00 pr lærling for hele skoleåret.

FAGOMRÅDER I SKOLEÅRET 2022/2023

 Foreningen har det faglige ansvaret for både teoretisk og praktisk undervisning.

Målsettingen er å ha et utdanningstilbud basert på et godt samspill mellom undervisning på skole og ute på arbeidsplassene.

Undervisningen er godt forankret i «Fagbok i glassfaget». Læreboken er delt inn i våre fagområder. Bokens kapitler og eksamensforberedende studier fordeles på til sammen seks samlinger à 4 dager, hvor av tre gjennomføres før sommerferien og tre etter.

1. samling, 5.-8. september 2022

(Del 1 og 6 Fagbok i glassfaget).

 • HMS– grunnleggende om glass, forskrifter, standarder, lovverk, veiledere og miljø

2. samling, 17.-20. oktober 2022

(Del 1 Fagbok i glassfaget)

 • Glassproduksjon og -bearbeiding, funksjoner og egenskaper, energiproduksjon og kommunikasjon via glasset.

3. samling, 28.november –  1. desember 2022

(Del 2 Fagbok i glassfaget)

 • Glasshåndverk – tradisjonelle metoder for skjæring, bearbeiding og innsetting
 • Elementer og innvendige vegger, oppmåling og interiørglass

4. samling, 16.-19. januar 2023

(Del 3 Fagbok i glassfaget)

 • Fasader og solskjerming

5. samling, 20.-23. mars 2023

(Del 4-5 Fagbok i glassfaget)

 • Glass i biler og andre kjøretøy
 • Innramming

6. samling, 8.-11. mai 2023

(Eksamensforberedelser)

 • Repetisjon og gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver

Eksamen 2. juni 2023

 • Eksamen er på lokal videregående skole.
 • Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i timeplanen.

KONTAKTPERSONER

Foto av Per Henning Graff

Per Henning Graff

Glass og Fasadeforeningen

graff@gffn.no

mobil+47 915 64 455

Foto av Beate Solem

Beate Solem

Glass og Fasadeforeningen

solem@gffn.no

mobil+47 922 96 785

Foto av Arne S Hansen

Arne S Hansen

Vitrea AS

arne@vitrea.no

mobil+47 900 94 585

Foto av Hilde Claussen

Hilde Claussen

OKH Vestfold

hilde@okh-vestfold.no

mobil +47 900 95 035