• Foto av glassfagarbeider
 • Foto av glassfagarbeider

GF Lærlingskole med opplæring i glassfaget

GF Lærling-skole med opplæring i glassfaget

Velkommen til oppstart av nytt kull for GF Lærlingskole i glassfaget, høsten 2022. Glass og Fasadeforeningen har en avtale med Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold (OKH Vestfold) om drift av lærlingskole for glassfaget.

 FAKTA

 • Skoleavgift:

  For medlemmer i Glass og Fasadeforeningen:

  • Skoleavgift: kr. 53 500,-
  • Overnatting og mat: kr 27 000,-

  For ikke-medlemmer:

  • Skoleavgift: kr. 64 000,-
  • Overnatting og mat: kr 27 000,-

  Mva tilkommer på mat og overnatting.

  Skoleavgiften blir fakturert bedriften/opplæringskontoret to ganger: 15. august og 15. januar.

  Skoleavgiften inkluderer:

  • Tilgang til Fagbok i glassfaget
  • Klasseromsundervisning og praktiskundervisning
  • Lisens til Microsoft Office programvare

  Eksamensavgift er ikke inkludert i skolepengene.

 • Påmeldingsfrist:

  15. juni 2022.

  Bindende påmelding.

 • Samlinger i skoleåret 2022

  1. samling høsten 2022 i Ski.

  2. samling høsten 2022 i Ski.

  3. samling høsten 2022 i Ski.

  4.- 6. samling våren 2023 i Ski.

  Skoletiden i de ukene man samles er mandag til torsdag 08.00 – 15.30 som utgangspunkt, med tilpasninger på start- og avslutningstidspunkt.

 • Reiseutjevning:

  Glass og Fasadeforeningen vil benytte en modell for reiseutjevning slik at alle selskaper / opplæringskontorer / lærlinger, uavhengig hvor i landet man er lokalisert, vil få omtrentlig lik reisekostnad til GF Lærlingskole.

  Det vil bli trukket fra på faktura avhengig av stipulerte reisekostnader fra arbeidssted til skolen.

  GF forbeholder seg retten til å fordele disse midlene etter egen modell.

  Kostnaden til reiseutjevning er satt til kr 5000,00 pr lærling for hele skoleåret.

FAGOMRÅDER I SKOLEÅRET 2022/2023

 Foreningen har det faglige ansvaret for både teoretisk og praktisk undervisning.

Målsettingen er å ha et utdanningstilbud basert på et godt samspill mellom undervisning på skole og ute på arbeidsplassene.

Undervisningen er godt forankret i «Fagbok i glassfaget». Læreboken er delt inn i våre fagområder. Bokens kapitler og eksamensforberedende studier fordeles på til sammen seks samlinger à 4 dager, hvor av tre gjennomføres før sommerferien og tre etter.

1. samling høsten 2022

(Del 1 og 6 Fagbok i glassfaget).

 • HMS– grunnleggende om glass, forskrifter, standarder, lovverk, veiledere og miljø

2. samling høsten 2022

(Del 1 Fagbok i glassfaget)

 • Glassproduksjon og -bearbeiding, funksjoner og egenskaper, energiproduksjon og kommunikasjon via glasset.

3. samling høsten 2022

(Del 2 Fagbok i glassfaget)

 • Glasshåndverk – tradisjonelle metoder for skjæring, bearbeiding og innsetting
 • Elementer og innvendige vegger, oppmåling og interiørglass

4. samling våren 2023

(Del 3 Fagbok i glassfaget)

 • Fasader og solskjerming

5. samling våren 2023

(Del 4-5 Fagbok i glassfaget)

 • Glass i biler og andre kjøretøy
 • Innramming

6. samling våren 2023

(Eksamensforberedelser)

 • Repetisjon og gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver

Eksamen mai/juni 2023

 • Eksamen er på lokal videregående skole.
 • Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i timeplanen.

KONTAKTPERSONER

Foto av Hilde Claussen

Hilde Claussen

OKH Vestfold

hilde@okh-vestfold.no

mobil +47 900 95 035

Foto av Per Henning Graff

Per Henning Graff

Glass og fasadeforeningen

graff@gffn.no

mobil+47 915 64 455

Foto av Arne S Hansen

Arne S Hansen

Vitrea AS

arne@vitrea.no

mobil+47 900 94 585