• Foto av lærling i glassfaget
 • Foto av lærling i glassfaget

GF Lærlingskole gir opplæring i glassfaget

GF Lærling-skole gir opplæring i glassfaget

Velkommen til oppstart av GF Lærlingskole i Glassfaget på GF Arena, Glass og Fasadeforeningens kurs- og kompetansesenter i Nordre Follo kommune. Neste kull starter opp i september 2023 og søknadsfristen er 15. juni.

 Foreningen har det faglige ansvaret for både teoretisk og praktisk undervisning i Glassfaget.

Målsettingen er å ha et utdanningstilbud basert på et godt samspill mellom undervisning på GF Lærlingskole og lærlingens arbeidsplass.

Læreplanen i glassfaget er grunnlaget for undervisningen. Lærlingen får grunnleggende innsikt i bruk av fagets materialer, god forståelse av regler og forskrifter, og en praktisk innføring i de forskjellige fagområdene i glassfaget. Undervisningen er godt forankret i «Fagbok i glassfaget».

Lærlingene må levere oppgaver mellom samlingene.

GF Lærlingskole samarbeider med opplæringskontor over hele landet.

 FAKTA

 • Skoleavgift

  For medlemmer i Glass og Fasadeforeningen:

  • Skoleavgift: kr. 53 500,-
  • Overnatting og mat: kr 28 500,-

  For ikke-medlemmer:

  • Skoleavgift: kr. 64 000,-
  • Overnatting og mat: kr 28 500,-

  Mva tilkommer på mat og overnatting.

  Skoleavgiften blir fakturert bedriften/opplæringskontoret to ganger: 15. august og 15. januar.

  Skoleavgiften inkluderer:

  • Tilgang til Fagbok i glassfaget
  • Klasseromsundervisning og praktisk undervisning
  • Lisens til Online Microsoft Office

  Eksamensavgift er ikke inkludert i skolepengene.

 • Samlinger i skoleåret 2023-2024

  1. samling 4. – 8. september 2023
  2. samling 30. oktober – 2. november 2023
  3. samling 27. – 30. november 2023
  4. samling 15. – 18. januar 2024
  5. samling 4. – 7. mars 2024
  6. samling 22. – 25. april 2024

 • Tidspunkt

  Første samling er mandag til fredag. De andre samlingene er mandag til torsdag 08.00 – 15.30 som utgangspunkt, med tilpasninger på start- og avslutningstidspunkt.

 • Mat

  Lunsj alle dager på GF Arena.
  Felles middag én dag 1. og 6. samling.

 • Reiseutjevning:

  Glass og Fasadeforeningen (GF) bruker en modell for reiseutjevning, slik at alle, uavhengig hvor i landet man er lokalisert, vil få omtrentlig lik reisekostnad til GF Arena.

  GF forbeholder seg retten til å fordele disse midlene etter egen modell.

  Kostnaden til reiseutjevning er satt til kr 5000,00 pr lærling for hele skoleåret.

KONTAKTPERSONER

Foto av Jonas van Zwieten Sivertsen

Jonas van Zweiten Sivertsen
fagansvarlig
sivertsen@gffn.no
mobil +47 905 43 186

Foto av Per Henning Graff

Per Henning Graff
prosjektleder
graff@gffn.no
mobil +47 915 64 455

Foto av Beate Solem

Beate Solem
administrativ koordinator
solem@gffn.no
mobil+47 922 96 785