• Foto av lærling i glassfaget
 • Foto av lærling i glassfaget

GF Lærlingskole gir opplæring i glassfaget

GF Lærling-skole gir opplæring i glassfaget

Velkommen til oppstart av GF Lærlingskole i Glassfaget på GF Arena, Glass og Fasadeforeningens kurs- og kompetansesenter i Nordre Follo kommune. Neste kull starter opp i september 2023 og søknadsfristen er 15. juni.

 Foreningen har det faglige ansvaret for både teoretisk og praktisk undervisning i Glassfaget.

Målsettingen er å ha et utdanningstilbud basert på et godt samspill mellom undervisning på GF Lærlingskole og lærlingens arbeidsplass.

Læreplanen i glassfaget er grunnlaget for undervisningen. Lærlingen får grunnleggende innsikt i bruk av fagets materialer, god forståelse av regler og forskrifter, og en praktisk innføring i de forskjellige fagområdene i glassfaget. Undervisningen er godt forankret i «Fagbok i glassfaget».

Lærlingene må levere oppgaver mellom samlingene.

GF Lærlingskole samarbeider med opplæringskontor over hele landet.

 FAKTA

 • Skoleavgift

  For medlemmer i Glass og Fasadeforeningen:

  • Skoleavgift: kr. 53 500,-
  • Overnatting og mat: kr 27 000,-

  For ikke-medlemmer:

  • Skoleavgift: kr. 64 000,-
  • Overnatting og mat: kr 27 000,-

  Mva tilkommer på mat og overnatting.

  Skoleavgiften blir fakturert bedriften/opplæringskontoret to ganger: 15. august og 15. januar.

  Skoleavgiften inkluderer:

  • Tilgang til Fagbok i glassfaget
  • Klasseromsundervisning og praktiskundervisning
  • Lisens til Microsoft Office programvare

  Eksamensavgift er ikke inkludert i skolepengene.

 • Samlinger i skoleåret 2023-2024

  1. samling 4. – 7. september 2023
  2. samling 30. oktober – 2. november 2023
  3. samling 27. – 30. november 2023
  4. samling 15. – 18. januar 2024
  5. samling 4. – 7. mars 2024
  6. samling 22. – 25. april 2024

 • Tidspunkt

  Skoletiden i de ukene man samles er mandag til torsdag 08.00 – 15.30 som utgangspunkt, med tilpasninger på start- og avslutningstidspunkt.

 • Mat

  Lunsj alle dager på GF Arena.
  Felles middag én dag 1. og 6. samling.

 • Reiseutjevning:

  Glass og Fasadeforeningen (GF) bruker en modell for reiseutjevning, slik at alle, uavhengig hvor i landet man er lokalisert, vil få omtrentlig lik reisekostnad til GF Arena.

  GF forbeholder seg retten til å fordele disse midlene etter egen modell.

  Kostnaden til reiseutjevning er satt til kr 5000,00 pr lærling for hele skoleåret.

KONTAKTPERSONER

Foto av Jonas Sivertsen

Jonas van Zweiten Sivertsen
fagansvarlig
sivertsen@gffn.no
mobil +47 905 43 186

Foto av Per Henning Graff

Per Henning Graff
prosjektleder
graff@gffn.no
mobil +47 915 64 455

Foto av Beate Solem

Beate Solem
administrativ koordinator
solem@gffn.no
mobil+47 922 96 785