• Foto av glassfagarbeider
 • Foto av glassfagarbeider

GF Lærlingskole med opplæring i glassfaget

GF Lærling-skole med opplæring i glassfaget

Velkommen til GF Lærlingskole i glassfaget 2021. Glass og Fasadeforeningen har en avtale med Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold (OKH Vestfold) og Opplæringskontor for bygg- og anleggsteknikk Rogaland AS (Byggopp Rogaland) om drift av lærlingskole for glassfaget.

 FAKTA

 • Skoleavgift:

  For medlemmer i Glass og Fasadeforeningen:

  • Skoleavgift: kr. 49 470,-
  • Overnatting og mat: kr 27 000,-

  For ikke-medlemmer:

  • Skoleavgift: kr. 59 470,-
  • Overnatting og mat: kr 27 000,-

  Mva tilkommer på mat.

  Skoleavgiften blir fakturert bedriften/opplæringskontoret to ganger i året: 15. januar og 15. august.

  Skoleavgiften inkluderer:

  • Tilgang til Fagbok i glassfaget
  • Klasseromsundervisning og praktiskundervisning
  • Lisens til Microsoft Office programvare
  • Eventuell overnatting, frokost og middag på Tønsberg Vandrerhjem

  Eksamensavgift er ikke inkludert i skolepengene.

 • Påmeldingsfrist:

  10. desember 2020.

  Bindende påmelding.

 • Reiseutjevning:

  Glass og Fasadeforeningen vil benytte en modell for reiseutjevning slik at alle selskaper / opplæringskontorer / lærlinger, uavhengig hvor i landet man er lokalisert, vil få omtrentlig lik reisekostnad til GF Lærlingskole.

  Det vil bli trukket fra på faktura avhengig av stipulerte reisekostnader fra arbeidssted til skolen.

  GF forbeholder seg retten til å fordele disse midlene etter egen modell.

  Kostnaden til reiseutjevning er satt til kr 5000,00 pr lærling for hele skoleåret.

SAMLINGER I SKOLEÅRET 2021

«Lærlingskolen i glassfaget» legges til OKH Vestfold sine lokaler på Sem i Tønsberg. Foreningen tilbyr undervisning for skoleåret 2021. Foreningen vil ha det faglige ansvaret for både teoretisk og praktisk undervisning. «Lærlingskolen i glassfaget» får ny form, innhold og timeplan for utdanningen.

Målsettingen er å ha et utdanningstilbud basert på et godt samspill mellom undervisning på skole og ute på arbeidsplassene.

Undervisningen er godt forankret i «Fagbok i glassfaget». Læreboken er delt inn i våre fagområder. Bokens kapitler og eksamensforberedende studier fordeles på til sammen seks samlinger à 4 dager, hvor av tre gjennomføres før sommerferien og tre etter.

Skoletiden i de ukene man samles er mandag til torsdag 08.00 – 15.30 som utgangspunkt, med tilpasninger på start- og avslutningstidspunkt.

Skolen følger alle hensyn til smittevern fastsatt av FHI.

Fagopplæring i glassfaget

Her kan du finne mer informasjon om fagopplæring i glassfaget.

1. samling uke 36 2021

(Del 1 og 6 Fagbok i glassfaget).

 • HMS– grunnleggende om glass, forskrifter, standarder, lovverk, veiledere og miljø

2. samling uke 44 2021

(Del 1 Fagbok i glassfaget)

 • Glassproduksjon og -bearbeiding, funksjoner og egenskaper, energiproduksjon og kommunikasjon via glasset.

3. samling uke 48 2021

(Del 2 Fagbok i glassfaget)

 • Glasshåndverk – tradisjonelle metoder for skjæring, bearbeiding og innsetting
 • Elementer og innvendige vegger, oppmåling og interiørglass

4. samling uke 4 2022

(Del 3 Fagbok i glassfaget)

 • Fasader og solskjerming

5. samling uke 10 2022

(Del 4-5 Fagbok i glassfaget)

 • Glass i biler og andre transportmidler
  Innramming

6. samling uke 18 2022

(Eksamensforberedelser)

 • Repetisjon og gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver

Eksamen uke 22

 • Eksamen er på lokal videregående skole.
 • Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i timeplanen.

KONTAKTPERSONER

Foto av Hilde Claussen

Hilde Claussen

OKH Vestfold

hilde@okh-vestfold.no

mobil +47 900 95 035

Foto av Per Henning Graff

Per Henning Graff

Glass og fasadeforeningen

graff@gffn.no

mobil+47 915 64 455

Foto av Nils Terje Hagen

Nils Terje Hagen

BYGGOPP Rogaland AS

nth@byggopp-rogaland.no

mobil+47 415 40 961

Foto av Arne S Hansen

Arne S Hansen

Vitrea AS

arne@vitrea.no

mobil+47 900 94 585