AKTUELT
Foto av #Medbyggerne i Telemark

Lokale håndverkere samlet seg på rådhusplassen i Porsgrunn for å markere oppstart av samarbeidet #Medbyggerne i Telemark.

Koronamidler sparker i gang #Medbyggerne i Telemark

I Vestfold har samarbeidsprosjektet #Medbyggerne hatt stor suksess i kampen mot svart arbeid. Nå står Telemark for tur. Representanter for lokale håndverkere samlet seg nylig på rådhusplassen i Porsgrunn for å markere starten på #Medbyggerne i Telemark.

– Vi skulle egentlig hatt et kick-off i april, men alt ble lagt på is på grunn av pandemien. Nå måtte vi bare komme i gang, sier Morten Mitchell i Nenset Glassverksted AS.

#Medbyggerne er et samarbeidsprosjekt i Vestfold og Telemark mellom Fylkesmannen, fylkeskommunen, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, kommunene, NHO, LO og bygge- og anleggsbransjen i kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart arbeid. Prosjektet er koordinert av Fylkesmannen. Det er mesterbedrifter eller registrerte installatører som er organisert gjennom laug eller seriøse bransjeforeninger som kan delta.

– Gjennom Vestfold og Telemark Glassmesterlaug ønsker vi å invitere medlemsbedriftene i Telemark til å bli ambassadører for #Medbyggerne. De vil få utdelt synlige Medbyggerbevis som de kan benytte i sin profilering. Dette er et kvalitetsstempel, og et signal om seriøsitet, fortsetter Mitchell.

Les også: www.glassportal.no/2018/06/28/vil-ha-telemark-med-i-medbyggerne/

Fått korona-midler

I juni i år søkte Fylkesmannen i Vestfold og Telemark om prosjektmidler fra støtteordningen for regionale utviklingsprosjekter, og fikk nylig innvilget kr. 500 000,- fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Pengene skal gå til å effektivisere mobiliseringsarbeidet i hele fylket i samarbeid med kommunene, bygge- og anleggsbransjen, statsetatene og partene i arbeidslivet.

– Dette skal blant annet brukes til å skape blest om prosjektet, sier Per Ove Sivertsen, daglig leder i Strøm og Sivertsen AS. Han er en sentral aktør for igangsettingen av #Medbyggerne i Telemark.

– #Medbyggerne er opptatt av holdningsskapende arbeid. Vi ønsker at folk skal tenke seg om, og heller velge hvitt enn svart arbeid, fortsetter han.

– I Vestfold rapporterer håndverkerne om at ting har blitt mye bedre. De får lettere tilgang på jobber, og ser færre av de useriøse aktørene på byggeplassene, eller hjemme hos privatpersoner. I Telemark er vi ikke ukjent med svart arbeid og useriøse aktører. Vi ønsker blant annet å ha noen utvalgte plasser der vi foretar målinger over tid for å se om det er endringer i forhold til holdninger, eller om kriminaliteten i byggebransjen går ned, sier Sivertsen.

Tipstelefon

Det er etablert et tips-samarbeid mellom statsetatene og den seriøse delen av bransjen, samt fagbevegelsen, som skal gjøre det enklere å melde i fra for å avdekke av useriøse og kriminelle aktører.

– Alle skal følge reglene og ha et ryddig forhold til både kunder og oppdragsgivere. Jeg ser fram til at veien blir kortere for å få sjekket opp mistenkelige forhold, og avdekke ulovligheter, avslutter Morten Mitchell.

Fakta

#Medbyggerne springer ut av prosjektet Akrim Vestfold. I 2018 ble navnet endret til #Medbyggerne. #Medbyggerne er et samarbeid mellom Fylkesmannen, fylkeskommunen, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, kommunene, NHO, LO og bygge- og anleggsbransjen i Vestfold og Telemark.

Kampanjen retter seg først og fremst mot kundene i privatmarkedet. Et vesentlig kommunikasjonsgrep for kampanjen er å fortelle om de positive sidene ved å benytte hvite tjenester.

Det var initiativ fra bransjen selv som førte til at #Medbyggerne ble etablert.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Kristoffer Hansen og Ole Thoresen

Historiske studenter

Foto av Connie Holvik og Gustav Pillgram Larsen

SAK 10 suksess?

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298