Støtter kommunalt tilsyn

I år og neste år skal kommunene prioritere tilsyn med blant annet produktdokumentasjon. Direktoratet for byggkvalitet støtter arbeidet med oppdaterte sjekklister i tilsynsappen, deltakelse på kommunale tilsyn og vurdering av produktdokumentasjon.

Stadig flere kommuner planlegger og gjennomfører tilsyn med produktdokumentasjon og mange har nytte av tilsynsveiledningen som ble publisert i mars. Veiledningen inneholder 20 produktspesifikke sjekklister. Disse er nå lagt inn i direktoratets tilsynsapp slik at kommunene også kan bruke dem på byggeplasstilsyn.

Direktoratet deltar på kommunalt tilsyn på byggeplass

Tilsynet skal avdekke om ansvarlige foretak kan legge fram tilstrekkelig dokumentasjon for byggevarene som brukes i norske byggverk. Haugesund kommune har, som første kommune i 2016, invitert direktoratet med på tilsyn med produktdokumentasjon. 20. april deltar vår representant på et felles tilsyn sammen med Haugesund og nabokommuner. Etter en presentasjon av veiledningen, og avklaringer fra kommuner angående tilsyn, er planen å besøke to byggeplasser. Direktoratet oppfordrer flere kommuner til å melde interesse for lignende opplegg.

Avklarer ytterligere om produktdokumentasjon

Kommuner som etter produkttilsyn har spørsmål eller trenger avklaringer om produktdokumentasjon, kan ta kontakt med Direktoratet for byggkvalitet på e-post merket 15/10715 til post@dibk.no eller telefon 22 47 56 00.