AKTUELT

Trioen Egon Andersen (H-fasader GlassTeam AS), Asbjørn Sandberg (Glassbua Glass og Låsservice AS) og Per Arne Olsen (Hønefoss Glass-Service AS) har fått oppgradert sin ekspertise gjennom å ha deltatt på Glass og Fasadeforeningens oppgraderingskurs for autoriserte rådgivere. Foto: Harald Aase

Autoriserte ringrever

Egon Andersen, Asbjørn Sandberg og Per Arne Olsen har lang fartstid i glass- og fasadebransjen. Trioen har nettopp gjennomført foreningens oppgraderingskurs for autoriserte rådgivere. – Det gjelder å henge med i timen, sier Asbjørn Sandberg.

Asbjørn Sandberg har drevet Glassbua Glass og Låsservice AS på Kirkenær siden 1985. Før den etableringen jobbet han hos Kirkenær Glasservice. Sandberg var med på Glass og Fasadeforeningens aller første autorisasjonskurs for glassrådgivere, tilbake i 1996. Egon Andersen og Per Arne Olsen ble autoriserte glassrådgivere for første gang i 1998.

For å beholde autorisasjonen må alle hvert 5. år gjennomføre et oppgraderingskurs.

– For å holde oss faglig oppdatert er det helt nødvendig å delta på oppgraderingskursene. For meg var foredrag om bransjerelatert jus, oppdateringer om trygghetsruter, materialgjenvinning og ikke minst funksjonsteori og TEK 17, nyttige.

– Flere andre programposter var på vært sitt vis aktuelle, og jeg fant god inspirasjon Hans Olav Meen Nilssen «erfaringer fra befaringer». Der fikk vi vite hvor galt ting kan gå, om man tillater seg å ta snarveier i det utførende arbeidet, mener Sandberg.

Foto av kursdeltakere.

Kursdeltakere og undervisere på Glass og Fasadeforeningens oppgraderingskurs for autoriserte rådgivere. Bak fra v.: Bjørn Glenn Hansen (Glass og Fasadeforeningen), Morten Torp (Elverhøy Aluminium og Glass AS), Glør Wetlesen (H-fasader GlassTeam AS), Jørgen Slydahl (H-fasader GlassTeam AS), Erland Rønning (Hydro Building Systems), Egon Andersen (H-fasader GlassTeam AS), Asbjørn Sandberg (Glassbua Glass og Låsservice AS) og Kim Ole Skinstad (Modum Glassindustri).
Midten fra v.: Hans Olav Meen Nilssen (Glass og Fasadeforeningen), Per Henning Graff (Glass og Fasadeforeningen), Per Arne Olsen (Hønefoss Glass-Service AS), Anita Bryn (Pilkington Norge AS, Kristen Kåsin (Pilkington Norge AS) Eiliv Kristoffersen-Sund (Th Blikk AS), Ole Magnus Forsmo (J Eberg Hansen AS) og Erik Foss (Glassmester Odd Foss AS).
Foran fra v.: Jørgen Fadum (Glassfabrikken AS), Thomas Aasen (Schüco Norway AS), Malin Johansen (H-fasader GlassTeam AS)Peggy H. Arntsen (Glassfabrikken AS), Maksymilian Obodzinski (H-fasader GlassTeam AS), Inger Marie Bratsberg-Aas (Brødrene Eie Glass og Tre AS), og Silje Ragnhild Karlsen-Belkasmi (Glassmester Rolf Berglund AS). Foto: William Sandberg-Huseby

Kursdeltakere på Oppgraderingskurs GF Glass- og Fasaderådgivere 2024:

Inger Marie Bratsberg-Aas, Brødrene Eie Glass og Tre AS 

Morten Torp, Elverhøy Aluminium og Glass AS 

Asbjørn Sandberg, Glassbua Glass og Låsservice AS

Jørgen Fadum, Glassfabrikken AS 

Peggy H L Arntzen, Glassfabrikken AS 

Erik Foss, Glassmester Odd Foss AS 

Silje Ragnhild Karlsen-Belkasmi, Glassmester Rolf Berglund AS 

Egon Andersen, H-fasader GlassTeam AS 

Maksymilian Obodzinski, H-fasader GlassTeam AS 

Jørgen Slydahl, H-fasader GlassTeam AS 

Malin Johansen, H-fasader GlassTeam AS 

Glør Wetlesen, H-fasader GlassTeam AS (Oslo) 

Erland Rønning, Hydro Building Systems 

Per Arne Olsen, Hønefoss Glass-Service AS 

Ole Magnus Forsmo, J Eberg Hansen AS 

Kim Ole Skinstad, Modum Glassindustri AS 

Anita Bryn, Pilkington Norge AS

Kristen Kåsin, Pilkington Norge AS

Thomas Aasen, Schüco Norway AS 

Eiliv Kristoffersen-Sund, Th Blikk AS 

Foredragsholdere på kurset:

Sverre Valde, Ruteretur

Anders Aasland Kittelsen, Virke

Arve Haug, Finans Norge

Anders Kirkus, SINTEF

Ragnhild Lokna Nygård, SINTEF

Per Henning Graff, Glass og Fasadeforeningen

Hans Olav Meen Nilsen, Glass og Fasadeforeningen

Bjørn Glenn Hansen, Glass og Fasadeforeningen

Jonas van Zwieten Sivertsen, Glass og Fasadeforeningen

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298