AKTUELT

Eivind Brøvig er oldermann i Vestfold og Telemark Glassmesterlaug. Foto: Per Henning Graff.

Julemøte på tradisjonelt vis

Vestfold og Telemark Glassmesterlaug har arrangert sitt årlige julemøte på Torp Hotel i Sandefjord. Oldermann Eivind Brøvig var både vert og foredragsholder.

Et 30-talls fagpersoner fra glass og fasadebransjen samlet seg til bransjefaglige diskusjoner og hyggelig samvær med julemat.

Glass og Fasadeforeningen var representert ved Per H Graff, som snakket om at glassmesterne har gode muligheter til å selge bedre glass, utfordringer med betongavrenning på glass og farlig støv fra glasskjæring og -sliping. Han presenterte også tiltak for å sikre rekruttering til glassfaget, via TikTok og andre kanaler rettet mot ungdommen.

Eivind Brøvig fra CG-Glass AS fortalte hvilke muligheter man kan få med den nye generasjonen av vakuumglass.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298