AKTUELT

Eivind Brøvig er oldermann i Vestfold og Telemark Glassmesterlaug. Foto: Per Henning Graff.

Julemøte på tradisjonelt vis

Vestfold og Telemark Glassmesterlaug har arrangert sitt årlige julemøte på Torp Hotel i Sandefjord. Oldermann Eivind Brøvig var både vert og foredragsholder.

Et 30-talls fagpersoner fra glass og fasadebransjen samlet seg til bransjefaglige diskusjoner og hyggelig samvær med julemat.

Glass og Fasadeforeningen var representert ved Per H Graff, som snakket om at glassmesterne har gode muligheter til å selge bedre glass, utfordringer med betongavrenning på glass og farlig støv fra glasskjæring og -sliping. Han presenterte også tiltak for å sikre rekruttering til glassfaget, via TikTok og andre kanaler rettet mot ungdommen.

Eivind Brøvig fra CG-Glass AS fortalte hvilke muligheter man kan få med den nye generasjonen av vakuumglass.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av kursdeltakere.Glass og Fasadeforeningen
Foto av Per Henning Graff, Ronny Andresen, Zarko Pavlovic og Jonas van Zwieten Sivertsen©Harald Aase
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298