AKTUELT

Per Henning Graff (til v.) inviterte medlemmer i prøvenemnder og andre interesserte til fysisk og digital samling på GF Arena. Fra venstre: Kristoffer Hansen, Hilde Claussen, Christer Selbo Mathisen, Arne S. Hansen, Arve Haugsand, Trond Belkasmi og Bent Hogstad. Foto: William Sandberg-Huseby

Vil styrke prøvenemndene i glassfaget

Medlemmer i prøvenemndene i glassfaget har en viktig rolle når nye krav i «Fagfornyelsen» skal oppfylles. – Etablerte og kommende nemndmedlemmer vil være en betydelig ressurs i arbeidet med å utvikle glassfaget, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Prøvenemnd er et offentlig oppnevnt organ som utarbeider opplegg for og bedømmer fagprøver og svenneprøver. Nemndene oppnevnes av avdeling for fagopplæring i de ulike fylkene etter innspill fra arbeidslivet, arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Glass og Fasadeforeningen er eier av glassfaget og følgelig aktiv i å rekruttere medlemmer til nemndene.

– Vi er opptatt av å bidra til å skape et fagmiljø for «våre» prøvenemnder. Derfor inviterte vi medlemmer i prøvenemnder og andre interesserte til samling på GF Arena. Formålet var å øke prøvenemndenes bevissthet i sin rolle ved gjennomføring av fagprøver og skape en forståelse av hvordan en fagprøve bør gjennomføres, og hva den bør inneholde.​ Det siste henger sammen med at vi har en ny læreplan i glassfaget og Fagfornyelsen krever at vi tenker nytt nettopp med tanke på gjennomføring av fagprøver, forteller Graff.

Fagfornyelsen

«Fagfornyelsen» er navnet på prosessen som skal utvikle og innføre nye læreplaner for yrkesfag i «Kunnskapsløftet». Grete Haaland, Håndverksmester og Professor yrkespedagogikk/yrkesdidaktikk i Viken Fylkeskommune arbeider med innføring av «Fagfornyelsen».

– Jeg er spesielt opptatt av utviklingen innenfor små fag. Glassfaget er et spennende fag med utrolig fascinerende materialer. Det er et bredt fag som gir mange muligheter for de som satser på yrkesfag. Glassfagets innhold gir lærlinger gode forutsetninger for å levere i forhold til kravene i Fagfornyelsen.

Det har vært en del spørsmål om hvilke endringer som skal og bør gjøres for å oppfylle kravene i fagfornyelsen?

– For å skape en bedre forståelse av hvordan arbeidslivet fungere i praksis må fagopplæringen flyttes nærmere bedriftene. Lærlinger skal bli initiativrike, engasjerte, nysgjerrig og fungere godt i team på en arbeidsplass. Vi vil ha et tydeligere søkelys på at en fagprøvekandidat gjennom fagprøven skal være i stand til å finne faglige løsninger, sier Haaland.

Møtedeltakerne

Per Henning Graff (Glass og fasadeforeningen), Kristoffer Hansen (Oskar L. Hansen AS), Hilde Claussen (Opplæringskontoret for Håndverksfag Vestfold), Christer Selbo Mathisen (Opplæringskontoret for Håndverksfag Vestfold), Arne S. Hansen (Vitrea AS), Arve Haugsand (Ås Glassmesterforretning AS), Trond Belkasmi (Glassmester Rolf Berglund AS), Bent Hogstad (Glassmester Hogstad AS), Grete Haaland (Viken Fylkeskommune), Connie Holvik (Holvik Glas), Harald Goksøyr (Fasader og Glass AS), Janicke Falkhytten (Pilkington Norge, Elverum) og Jørn Weigner (R. Daaland AS).

Siste saker fra nyhetsrommet

Glass og Fasadeforeningen
Foto av mann som arbeider på fasadefabrikkGlass og Fasadeforeningen
Foto av Trosten Sauna©Einar Aslaksen
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298