AKTUELT

Det er bedre for klimaet å ta vare på det vi har framfor å bygge nytt. Bestemmelser i plan- og bygningsloven gjør det enklere å rehabilitere og bruke eldre bygninger. Foto: DiBK

Muligheter for bransjen

Eksisterende bygg – en ressurs for å nå klimamålene, og et stort potensial for GFs medlemsbedrifter!

Det er bedre for klimaet å ta vare på det vi har framfor å bygge nytt, mener Direktoratet for byggekvalitet (DiBK). Tema for årets utgave av «Byggkvalitetsdagen» var naturlig nok «Eksisterende bygg – en ressurs for å nå klimamålene.»

– Vi deltok på arrangementet og kan anbefale for alle andre å sette av litt tid til å følge foredragene. I sum pekes det tydelig mot mulighetsbildet for vår bransje. Vi «eier» materialene ingen kommer unna i den forestående omfattende renoveringen av eksisterende bygg, sier Bjørn Glenn Hansen.

Følg denne lenken og hør mer om:

  • Stopp klimaendringene, ikke riv – alt som er bygget er en ressurs.
  • Viser vei – hva betyr taksonomien for eksisterende bygningsmasse?
  • Bidrar TEK17 til bærekraft?
  • Energieffektivisering av bygg mot 2030 og 2050.
  • Boligeiere bidra til bærekraft – lønnsomhet, rammevilkår og støtteordninger.
  • Kommunegården i Sandvika – et rehabprosjekt med høye miljø- og klimamål.
  • Gjennom bruk og gode fortellinger – arkitektens rolle ved transformasjon av bygg.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298