AKTUELT

André Kristiansen, fungerende daglig leder i Mesterbrevnemnda.

Stopper ulovlig bruk av mestermerket

Mesterbrevnemnda arbeider kontinuerlig med å forhindre ulovlig bruk av mestertittelen og mestermerket. Så langt i 2023 har nemda behandlet 62 saker som gjelder ulovlig bruk.

I 2022 var det 94 saker. Av sakene i 2023 er tre bedrifter ilagt overtredelsesgebyr Bakgrunnen for at såpass få saker resultere i overtredelsesgebyr er at de fleste sakene finner en løsning før den tid. I arbeidet med å avdekke ulovlig bruk baserer vi oss i stor grad på tips fra eksterne, samt interne kartlegginger. Det er etablert en elektronisk tipsfunksjon på våre nettsider for å forenkle tipsmuligheten for eksterne, skriver Mesterbrevnemda i en melding til Glass og Fasadeforeningen.

Dette må til for å bruke mestertittelen i markedsføring

LES OGSÅ: To nye glassmestere

Har du tips om ulovlig bruk av mestertittel eller mestermerket kan du sende dette med dokumentasjon til post@mesterbrev.no

Siste saker fra nyhetsrommet

Glass og Fasadeforeningen
Foto av mann som arbeider på fasadefabrikkGlass og Fasadeforeningen
Foto av Trosten Sauna©Einar Aslaksen
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298