AKTUELT

Kristoffer Hansen og Per Henning Graff representerer glassfaget hos Blimester.com. Sammen med Kjell-Terje Nilsen, Atle Engholm og Annette Reynolds, fra Blimester.com, har de gjort siste forberedelser for nytt opptak av studenter til mesterbrevutdanning.  

Nytt opptak av glassmesterstudenter

Glass og Fasadeforeningen tilbyr mesterbrevutdanning gjennom Blimester.com. Undervisningen er nå forsterket ved at glassmester Kristoffer Hansen er veileder for studentene i glassfaget. – Vi tar nå imot søknader for kullet som starter opp i august, sier han.

Blimester.com inviterer til studiestart 26. august. Studiene går over tre semester og hvert av disse inneholder tre helgesamlinger og flere webinarer. Utdanningen skjer i stor grad gjennom oppgaveløsing og studentene får tilgang til digitale læremidler på egen læringsplattform. Hvert semester avsluttes med en eksamen som består av en prosjektoppgave og en muntlig høring.

Glassfaglig veileder er glassmester Kristoffer Hansen i fra Glassmester Oskar L. Hansen i Halden.  I 2017 var Kristoffer den første glassmesteren som tok utdannelsen gjennom Blimester.com, hvor tilsammen 23 glassmestere har fått sin utdanning.

Mesterbrevutdanningen er for ledere, eller kommende ledere, i bransjen, og for de som er på vei til å starte egen virksomhet. Studentene må kunne sitt håndverksfag på forhånd og være forberedt på at den generelle undervisningen handler mye om regelverk, kontrakter og jus.

– Min rolle som glassfaglig veileder består i å være en ressurs for studentene underveis i undervisningen. Det vil si vise hvordan vårt fag, i en sammenheng med andre håndverksfag, skal møte, juridiske og riktige byggtekniske krav samtidig som kundens forventninger innfris, sier Kristoffer Hansen.

Glassfaglige veiledere Hansen utarbeider ellers undervisningsoppgaver for de kommende glassmesterne, veileder ved muntlig eksamen og lager eksamensoppgaver.

– I hovedsak skjer læringen gjennom oppgaveløsning, der man må jobbe grundig og ta riktige veivalg i den store jungel av regler og forskrifter. Det er viktig for meg å understreke at studentene lærer ting de både har glede og nytte av, sier Kristoffer Hansen.

Gode resultater

– Vårt opplegg er godt tilrettelagt for at studentene skal kunne kombinere utdanningen med fulltidsjobb. Eksamensresultatene dokumentere også dette. Av de studentene som avlegger eksamen så er det over 90 % som består.  Dagens avgangskull hos Blimester.com blir uteksaminert nå i juni 2023.  Disse startet studiet i januar 2022 og får nå vitnemål som de sender Mesterbrevnemda når de søker om Mesterbrev. Vi har stor pågang og regner med å få med 60 studenter til neste oppstart 26. august, sier Atle Engholm, daglig leder i Blimester.com.

Her kan du lese mer om utdanningen

Søknadsfristen er satt til 14. august.

Her kan du søke om opptak

Blimester.com

Blimester.com er en flerfaglig skole som ble etablert av 8 landsomfattende bransjeforeninger tilknyttet Byggenæringens Landsforening (BNL) i 2016. Glass og fasadeforeningen ble med i 2017. Etter avtale med Mesterbrevnemnda, tilbyr BLIMESTER mesterbrevutdanning til fremtidige håndverksmestere i alle byggfag over hele landet.

Blimester.com er en uavhengig, ideell non-profit utdanningsinstitusjon.

Bransjeforeningene som står bak er: Glass og Fasadeforeningen, Byggmesterforbundet, Norske Murmestres Landsforening, Takentreprenørenes Forening, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norske Anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører, Rørentreprenørene Norge, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund og Norske Trevarer.

Siste saker fra nyhetsrommet

Glass og Fasadeforeningen
Foto av mann som arbeider på fasadefabrikkGlass og Fasadeforeningen
Foto av Trosten Sauna©Einar Aslaksen
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298