AKTUELT

Rutereturs nye styreleder Hilde Widerøe Wibe. Fotograf: Heidi Dokter

Ruteretur med ny styreleder – Vil gjenvinne alle isolerglassruter

Ruteretur AS avholdt sin ordinære generalforsamling 8. juni. Hilde Widerøe Wibe ble valgt til styreleder for den kommende toårsperioden. Returselskapet samler inn ruter med miljøgiften PCB (PCB-ruter). Nå vil returselskapet samle inn alle typer isolerglassruter.

Hilde Widerøe Wibe er daglig leder i Norske Trevarer, og har i tre år sittet som deres representant i Rutereturs styre, hvorav de to siste årene som nestleder. Wibe overtar nå styreledervervet etter Bjørn Glenn Hansen som representerer Glass og Fasadeforeningen. Hansen fortsetter som ordinær styrerepresentant i Rutereturs styre, skriver Ruteretur i en pressemelding.

Hilde Widerøe Wibe kommenterer følgende idet hun tiltrer som styreleder.

– Etter 20 år med innsamling og forsvarlig håndtering av 1 million isolerglassruter med PCB, har returordningen bidratt til å forhindre svært negative effekter på mennesker, dyr og miljø. Ruteretur har også materialgjenvunnet glasset fra PCB-rutene siden oppstarten i 2002, til ny isolasjon (glassvatt).

– Det er trist å se at mesteparten av glasset fra ruter som ikke er PCB-ruter, fortsatt havner på søppelfyllinga. Kassert glass er en prima råvare som kan gjenvinnes i det uendelige. Ruteretur har derfor tilbudt seg å ta hånd om alle isolerglassruter. I tillegg til materialgjenvinning av alt glass, vil en slik samkjøring bidra til mindre transport og reduserte utslipp av blant annet svevestøv og klimagasser, fortsetter Wibe.

Løsningen skal også gjøre det enklere for entreprenører og andre som skal levere kasserte isolerglassruter. Rutereturs tilbud blir landsdekkende og trolig gratis for avfallsbesittere og avfallsmottak, skriver Ruteretur i pressemeldingen.

Før Ruteretur kan ta hånd om alle kasserte isolerglassruter, må det foretas endringer i avfallsregelverket. Klima- og miljødepartementet har uttalt at de dessverre ikke vil prioritere slike endringer nå.

– Det er svært uheldig at myndighetene ikke har kapasitet til å følge opp når næringen selv ønsker å ta et stort miljøansvar og serverer slike løsninger. Dette er en lavthengende frukt og det er nærmest bare redaksjonelle endringer i forskriften som må på plass. Vi forventer at myndighetene snart kommer oss i møte, avslutter Hilde Widerøe Wibe.

Non-profitt selskapet Ruteretur eies av Glass og Fasadeforeningen, Hovedorganisasjonen Virke, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Eiendom og Norske Trevarer. Hver av disse eier 20 % av returselskapet og har en plass i styret. Ruteretur oppgir i pressemeldingen at styreledervervet rullerer mellom eierne.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Pilkington glassfakta 2024©Pilkington
Foto av dørhelgsler©Dr. Hahn
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298