AKTUELT

Prisvinner Benjamin Arleth Weilbauer og prisutdeler Jonas van Zwieten Sivertsen fra Glass og Fasadeforeningen. Foto: Glass og Fasadeforeningen

Arkitektstudent mottok glasspris

Student Benjamin Arleth Weilbauer ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) ble tildelt Glass & Fasades Glasspris 2023. Prisutdelingen fant sted på «AHO Awards 2023».

Vinneren imponerte juryen med sitt studentprosjekt «The Gardens of Hesthamar».

Weilbauer har utnyttet glassets unike egenskaper for å designe et toalettbygg på rasteplassen Hesthamar i Hardanger. Studentprosjektet er en av de innsendte oppgavene i Statens vegvesens studentkonkurranse «Rast: Nasjonale turistveger 30 år.»

Bakgrunn for prosjektet

Studenter ved AHO i Oslo, BAS i Bergen, NMBU på Ås og NTNU i Trondheim konkurrerer om å utforme turistvegprosjektene Hesthamar langs Nasjonal turistveg i Hardanger og Grimsabu langs Nasjonal turistveg Rondane med servicebygg og rast.

– Vi fikk lov til å delta og individuelt utvikle et forslag som bestod av en rasteplass, en parkeringsinfrastruktur og et servicebygg med toaletter. Jeg har skapt tre ulike hager på Hesthamar der tomten er en blanding av naturlandskap og kulturlandskap. En eplehage, en fjordhage, og en hage for avslapning og hvile der et nytt toalettbygg med vegger og tak av glass befinner seg, forteller Weilbauer.

Foto av servicebygget på «The Gardens of Hesthamar».

Servicebygget på «The Gardens of Hesthamar». Foto: Benjamin Arleth Weilbauer

Arkitektstudenten synes det er spennende å designe med glass.

– Jeg synes glass er et fantastisk materiale. Det har flotte egenskaper og mange muligheter, både strukturelt, visuelt og romlig. Glass har alle de spennende egenskapene en arkitekt ønsker å jobbe med i et materiale. Det kan være helt eller delvis gjennomsiktig, ha ulik grad av opasitet, samt være reflekterende, sier han.

Juryens begrunnelse

«Kandidaten viser en nøye gjennomtenkt bruk av glass. Hvor glass som materiale brukes som konstruktiv bærende elementer, i et delikat samspill med stålvaier og stålbraketter som hjelper å ta opp krefter fra ytrepåkjenninger.

Kandidaten har brukt glassets egenskaper til å skape et spennende lysforhold innvendig i byggverket, som vil påvirkes av årstidene, været og naturen rundt. Bruken av stålvaier kaste skygger som vil endre seg i takt med dagen, og skape et levende interiør.

Byggverket er originalt, og visere et utstrakt og «nytenkende» bruk av materialet glass.»

Foto av Benjamin Arleth Weilbauer og Jonas van Zwieten Sivertsen

Benjamin Arleth Weilbauer og Jonas van Zwieten Sivertsen studerer modellen av servicebygget på «The Gardens of Hesthamar». Foto: Member Media

Kriterier for prisen

Glass & Fasades Glasspris er etablert av Glass og Fasadeforeningen (GF) samt foreningens tidsskrift «Glass & Fasade», og deles ut til studenter ved AHO. Det er lærere ved skolen som nominerer studentprosjekter til prisen. Foreningens representanter i juryen er redaktør Harald Aase og faglig leder Jonas van Zwieten Sivertsen.

Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur

  • på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte,
  • eller som kunstnerisk virkemiddel, eller
  • hvor glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlig fordeler, eller
  • på nye måter til beste for samfunn, miljø eller enkeltindivider.
  • Arkitekturen trekker frem glassets unike egenskaper som den beste kilden til å bringe dagslys inn i bygninger

Glass & Fasades Glasspris 2023 er på kr. 10.000,- samt et kunstverk av Solsikka Glassdesign.

Har vunnet flere priser

Det er ikke første gang Benjamin Arleth Weilbauer vinner pris på AHO AWARDS. I 2022 vant han, i samarbeid med Mikael Oscar Loum Johansen, prisen for «Fremragende bruk av betong eller mur», med prosjektet «Tropical forest biofactory». De brukte både eksisterende betongløsninger og kombinerte disse med nytt spesialdesign.

Om AHO WORKS Studio Exhibition:

AHO WORKS stiller ut arbeider fra vårens masterstudier innen arkitektur, landskapsarkitektur og design. De beste arbeidene innen ulike kategorier blir nominert av en fagjury. Hver kategori har en sponsor.

Glass og Fasadeforeningen (GF) er sponsor i kategorien «Excellence in use of glass», og etablering av prisen og utdelingen er en del av et samarbeid mellom foreningen og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298