AKTUELT

Elverum-ordfører Lillian Skjærvik fikk æren av å klippe snora når Pilkington Elverum offisielt åpnet sin nye herdeovn. Til venstre daglig leder Robert Peplinski. Til høyre ser vi tidligere produksjonssjef og æresgjest Ola Langholen. Foto: Pilkington

Ny herdeovn på Elverum

Pilkington Elverum har nå tatt i bruk sin nye herdeovn. Det er en 5. generasjons fullt digitalt styrt ovn på 25 meter. – I løpet av et par år vil også få på plass en laminatlinje, for å styrke vår konkurranseevne, sier daglig leder Robert Peplinski.

Den gamle herdeovnen fra 1992 ble nylig erstatte med en ny ovn som herder glasset liggende. Vidunderet kan herde fra størrelser 100 x 300 millimeter og opp til 2.440 x 5.000 millimeter. Glasstykkelsene kan variere fra 4 til 19 millimeter float og 4 til 10 millimeter for belagte glass.

Herdeprosessen styres av maskinen som på forhånd er stilt inn med opplysninger om glasstype, tykkelse og størrelse. Maskinen styrer selv over og under oppvarming samt nedkjøling. Sensorsystemer kontrollerer herdeprosessen og sørger for plane herdet glass av høy optisk kvalitet.

– Denne investeringen vil gi fabrikken på Elverum bedre effektivitet og økt kapasitet, med muligheter for å herde flere produkter, sier Peplinski.

Pilkington Elverum leverer herdet glass fra Elverum og herdet laminert glass fra fabrikken i Polen.

– Markedet for herdet laminert glass har eksplodert de siste årene og etterspørselen bremser ikke, snarere tvert imot. Er det logisk å tenke at neste investering på Elverum blir en laminatlinje?

– Ja, det er en logisk slutning. Men vi har som mål å optimalisere eksisterende produksjonslinjer først. Vi kjører tre skift på våre slipelinjer i dag og levering av herdet og laminert glass betyr jo en øket intern etterspørsel. Derfor har behov for å gjøre noe med kapasiteten på kantbearbeiding først. I løpet av et par år med oppgraderinger tror jeg vi får på plass en laminatlinje. Da vil vi kunne leverer enda mer kortreist glass, sier Peplinski.

Foto av ny herdeovn for glass

Pilkingtons nye herdeovn produserer herdet glass i alle formater på en effektiv måte. Investeringen er av strategisk betydning og flere innkjøp er ventet til fabrikken på Elverum.

Motiverer medarbeiderne

Nær 200 praksiskandidater har til nå skaffet seg fagbrev gjennom å delta på Glas og Fasadeforeningens kurs, «Kurs i glassfaget for praksiskandidater». En praksiskandidat har jobbet med faget i fem år eller lenger og kan dermed gjennomgå både teoretisk eksamen og fagprøve. Glass og Fasadeforeningen har ambisjoner om at flere ansatte i bransjen sikrer seg fagbrev gjennom denne muligheten. Pilkington er det selskapet som har sendt flest medarbeidere til fagopplæring.

–  Det skal vi fortsette med. Motivasjon er et nøkkelord for å beholde våre medarbeidere. Får de muligheten til å ta fagbrev, styrkes kompetansen, men også relasjon til arbeidsgiver. Summen av dette tror vi blir en stadig mer stabil bemanningssituasjon, sier Peplinski.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298