AKTUELT

Finn Sivertsen i Lettbyggteknikk AS i Bodø var blant initiativtakerne som ønsket BSY inn i bransjefelleskapet til Glass og Fasadeforeningen. Foto: Mads Jensaas

Systeminnredning en del av glassfaget

Bransjeforeningen for Systeminnredning i Yrkesbygg (BSY) er opptatt i Glass og Fasadeforeningen.

– Systeminnredning har nære relasjoner til våre fagområder og vi har funnet en naturlig plass til denne bransjen i vår forening, sier Bjørn Glenn Hansen, Direktør i Glass og Fasadeforeningen.

Glass og Fasadeforeningen opplever vekst i antall medlemsbedrifter. Nå er flere nye selskaper registrert i foreningens medlemsbase.

BSY ble stiftet i 1991 og representerer firmaer som produserer, leverer, selger og monterer systeminnredninger og tilhørende komponenter. Systeminnredning omfatter for eksempel systemskillevegger, glassfronter, systemhimlinger og datagulv.

Styret i BSY har lenge vært tydelige på at deres medlemsbedrifter skulle tilknyttes et sterkt fagmiljø.

Nå er alle formalia unnagjort og følgende selskaper er nå formelt medlemsbedrifter i Glass og Fasadeforeningen:

Lettbyggteknikk AS, Bygginnredning AS, Modulvegger-gruppen (bestående av: Modulvegger Oslo AS, Modulvegger AS, Modulvegger Trondheim AS, Modulvegger Østfold AS, Stavanger Bygg AS og Troms Byggmontering AS), Stretchceiling Scandinavia AS, System 1 AS, Tøftum Innredning AS, Byggmontering Møre AS, Sigmund Olsen Agentur AS, Bygginnredning Finnmark AS, Tømrerfirma Frivik og Borgen AS, og Valtec AS.

– I likhet med våre øvrige medlemsbedrifter, bruker systeminnredningsbransjen glass, aluminium og stål som en del av sine kjernematerialer. Flere av våre medlemsbedrifter opererer allerede i samme marked. Dermed har vi altså fått tilført en del av byggebransjen som passer svært godt inn i vårt reisverk. Avtalen med BSY betyr at vi får et sjette fagområde i vår bransjeforening. Glassmestre/montører, glassprodusenter og -bearbeidere, fasadeentreprenører, inkludert system- og komponentleverandører, bilglassaktører og rammeverksteder får nå «systeminnredere» med på det faglige laget, sier Bjørn Glenn Hansen.

Forsterke fagområdet

Det er etablert et eget arbeidsutvalg, med representanter fra disse selskapene og administrasjonen i foreningen, som skal sikre fagområdets utvikling.

Foreløpig er det Bjørn Glenn Hansen (GF), Finn Sivertsen (Lettbyggteknikk AS), Bjørn Wirum (Bygginnredning AS) og Lars Nybakken (Modulvegger-gruppen) som representerer foreningens nye fagområde.

– Valg av bransjeorganisasjon har vært forankret i våre tre hovedmål. Vi ønsket å finne en havn med et fagmiljø som vil bidra til at systeminnredning blir synliggjort som fagsegment og med etablerte utdanningskrav og -løp som for andre byggfag. Med BSY-bedriftenes produkter og systemer ble det naturlig å velge Glassfaget som forankring for utdanning. For at våre selskaper skal være attraktive arbeidsplasser må vi bidra til kvalifisert utdanning, videreutdanning og faglige utfordringer som utvikler denne delen av byggebransjen innenfor ordnede arbeidsvilkår. Derfor er det viktig at GF er en etablert arbeidsgiverforening og har en aktiv rolle i det viktige 3-partsamarbeidet, Norgesmodellen, sier Finn Sivertsen i BSY.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av mann som arbeider på fasadefabrikkGlass og Fasadeforeningen
Foto av Trosten Sauna©Einar Aslaksen
Foto av mann som sitter i en bil©Glass og Fasadeforeningen
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298