AKTUELT
Foto av Bjørn Glenn Hansen (direktør GF), Hilde Claussen, Nils Terje Hagen, Øystein Kvam og Per Henning Graff

Bjørn Glenn Hansen, Hilde Claussen, Nils Terje Hagen, Øystein Kvam og Per Henning Graff.

Starter lærlingskole i glassfaget

Glass og Fasadeforeningen har inngått en avtale med Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold (OKH Vestfold) og Opplæringskontor for Bygg- og Anleggsteknikk Rogaland AS (Byggopp Rogaland) om oppstart av ny lærlingskole for glassfaget. Nå inviteres første lærlingekull til Sem i Tønsberg fra januar.

Buskerud Fylkeskommune sa opp avtalen om drift av Glassfagsenteret på Kongsberg Videregående skole med foreningen så sent som i februar i år. Sekretariatet fikk i mars oppdrag av generalforsamlingen om å etablere en ny ordning fra skolestart i januar 2020, og ut skoleåret 2021.

– Etter generalforsamlingen etablerte vi raskt en arbeidsgruppe, med krefter i fra bransje og opplæringskontorer, som tok tak i oppdraget. Nå kan vi presentere skoleopplegget for lærlinger i glassfaget de to neste årene. «Lærlingskolen i glassfaget» legges til OKH Vestfold sine lokaler på Sem i Tønsberg. Foreningen vil ha det faglige ansvaret for både teoretisk og praktisk undervisning. OKH Vestfold leier ut lokaler, og sender som vanlig sine lærlinger til oss. Det er også gledelig at vi har fått med oss Byggopp Rogaland på laget. Dette opplæringskontoret vil nå anbefale alle lærebedrifter til å sende sine lærlinger til «Lærlingskolen i glassfaget», sier direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen.

Endret tilbud

Arbeidsgruppen har, i tillegg til å etablere «Lærlingskolen i glassfaget», endret form, innhold og timeplan for utdanningen. Målsettingen er å ha et utdanningstilbud basert på et godt samspill mellom undervisning på skole og ute på arbeidsplassene. Som følge av dette er antall samlingsdager redusert, og undervisningen blir effektivisert.

LES OGSÅ: Fagbok i glassfaget klar til bruk

– Undervisningen er naturlig nok godt forankret i «Fagbok i glassfaget». Læreboken er delt inn i våre fagområder. Bokens kapitler og eksamensforberedende studier fordeles på til sammen seks samlinger, hvor av tre gjennomføres før sommerferien, og tre etter. Hver samling vil gå over fire dager. Undervisningen ledes av oss med fagansvar i foreningen, supplert av kompetente folk i bransjen. Vi vil bruke klasserom og fasiliteter hos OKH Vestfold på Sem og ute hos nærliggende og relevante bedrifter. Den sentralgitte eksamen kommer i tillegg, og den gjennomføres i desember 2020, sier prosjektleder Per Henning Graff.

10 lærlinger allerede registrert

OKH Vestfold har tradisjonelt mange lærlinger i glassfaget, og opplæringskontoret har per dato registrert syv lærlinger som skal starte på «Lærlingskolen i glassfaget» i januar.

– I tillegg har flere bedrifter meldt sin interesse for å ta inn lærlinger. Når skolen starter vil jeg tro at vi vårt opplæringskontor har 10 lærlinger klare på skolebenken, sier daglig leder ved OKH Vestfold, Hilde Claussen.

Byggopp Rogaland AS driver opplæringskontorer for flere byggfag i Stavanger og Haugesund, og har lærlinger fra hele Rogaland.

– Vi har normalt ikke så mange lærlinger i glassfaget. Men nå som vi har formalisert et mer forpliktende samarbeid med Glass og Fasadeforeningen, vil vi kunne tilby et godt faglig tilpasset opplegg. Dermed får vi bedre forutsetninger for å rekruttere flere lærlinger til glassfaget. Vi har foreløpig tre lærlinger klare for oppstart i januar, sier Nils Terje Hagen fra Byggopp Rogaland.

– Vi samarbeider godt med disse to opplæringskontorene. Men vi ønsker å være en ressurs for flere opplæringskontorer. Som bransjeforening tilbyr vi lærlingene den beste opplæringen, og vi ønsker derfor at flere opplæringskontorer sender sine lærlinger til oss.

GF kurs- og kompetansesenter

«Lærlingskolen i glassfaget» skal etter hvert bli en del av GF kurs- og kompetansesenter.

– Vår nye lærlingskole måtte av praktiske grunner på plass før vi har fått lagt frem forslag til ny drift av GFs sekretariat og etableringen av foreningens kurs- og opplæringssenter. Utdanningsstrukturen for lærlinger foreligger nå i en form uavhengig av hvor undervisningen foregår, men har et faglig innhold som enkelt kan flyttes til et fremtidig senter. På GFD 2020 i Bergen vil vi legge frem den endelige anbefalingen på hvordan vi skal lokaliseres og organisere GF kurs- og kompetansesenter, sier Bjørn Glenn Hansen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av kursdeltakere.Glass og Fasadeforeningen
Foto av Per Henning Graff, Ronny Andresen, Zarko Pavlovic og Jonas van Zwieten Sivertsen©Harald Aase
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.