AKTUELT

Jannicken Kristoffersen ser fram til å ta fatt på oppgaven som ny styreleder i GF. Foto: Harald Aase

Ny styreleder i Glass og Fasadeforeningen

Jannicken Kristoffersen er valgt til foreningens første kvinnelige styreleder. Kristoffersen rykker opp fra nestledervervet og tar over klubben etter Jan Remy Taaje. – Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å videreutvikle en allerede veldrevet bransjeorganisasjon. Fokus fremover vil være rekruttering, kunnskap og kompetanse og tilsyns- og kvalitetskontroll på byggeplass, sier Kristoffersen.

Jannicken Kristoffersen har gjort en rask karriere som leder i norsk glass- og fasadebransje. Hun nærmest vokste opp i lokalene til fasadeentreprenøren R Daaland AS i Trondheim. Men yrkesvalget var likevel ikke gitt. Fremt til 2004 arbeidet hun i reiselivsnæringen, med bilutleie og senere hotelldrift. I 2004 var hun tilbake og hun overtok ledelsen av familiebedriften i 2015. To år etter tok hun plass i foreningens styre, først som styremedlem og deretter nestleder.

– Jan Remy Taaje meddelte valgkomiteen at han ønsket seg en annen rolle, med mer operative oppgaver, i styret. Vi har arbeidet godt i sammen og når jeg fikk spørsmålet fra valgkomiteen om å ta ledervervet, takket jeg ja. Styret har jobbet systematisk og målrettet med viktige saker. Samtidig har vi en administrasjon med driv- og gjennomføringskraft. Selv med kort fartstid var det dermed et ganske enkelt valg å ta, sier Kristoffersen.

Kristoffersen vil i første rekke videreføre viktige oppgaver som styre og administrasjon allerede har igangsatt.

Styret i Glass og Fasadeforeningen består nå av Jannicken Kristoffersen (leder), Jan Remy Taaje (nestleder), Berit Ness, Andreas Appelbom, Vidar Eikeset, Per Chr. Fossum, Øystein Havik (erstattet Svein Mathisen),Per Arne Steffensen og Frithjof L. Riis.

Kurs- og kompetansesenter

Det har lenge blitt spekulert i hva som skal skje med Glassfagsenteret ved Kongsberg Videregående skole. Buskerud Fylkeskommune sa opp avtalen med foreningen så sent som i februar.

I tillegg til at denne avtalen opphører 1. juni 2019, skal alle håndverksfag i løpet av inneværende år få nye læreplaner. Endringen av læreplanene skjer i forbindelse med fagfornyelsen for den videregående skolen, som skal tre i kraft i 2020-2021.

– Dermed skal foreningen både bidra i arbeidet med å oppdatere innholdet i læreplan for glassfaget og samtidig utforme en ny struktur for fremtidens og kurs- og opplæringsvirksomhet. Allerede i dag, tirsdag 19. mars, skal GFs læreplanutvalg* på første fellessamlingen for læreplangruppene i uDirs utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk.

Samtidig har administrasjonen en god stund hatt god dialog med Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold for å lage et midlertidig opplegg for 2020. Deler av dette utdanningsprogrammet vil danne grunnlag for et varig tilbud som foreningen ønsker å få på plass fra 2021.

– Vi må også innfri fremtidens krav til moderne læremidler- og former. Digital teknologi og kurs utviklet for ambulerende gjennomføring gir oss muligheter til å kunne gi tilbud over hele landet.

– Men først handler det om å skape et sentralt senter og fremtidig lokaler for foreningen. Deretter må Glassfaget i større grad synligjøres som et attraktivt alternativ til de tradisjonelle byggfagene for elever i ungdoms- og videregående skole, og skolefaglige rådgivere. Vi har i snitt 10-15 lærlinger i glassfaget som tar eksamen hvert år. Det er for lite. Vi må få en vekst i både antall lærlinger og lærebedrifter, sier Kristoffersen.

Vil bli akkreditert som tilsynsorgan

GF har siden 2016 vært representert i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sitt Forum for tilsyn. Foreningen deltar i regelmessige møter med direktoratet og har blant annet medvirket til at det gjennomføres tilsyn for å sikre at glassrekkverk er dimensjonert i henhold til beskrivelsen i NS3510.

Foreningen påpeker også at kommunene har plikt til å føre tilsyn som følge av plan og bygningsloven § 25-1.

Skal tilsynsordningen fungere handler det i stor grad om kommunale ressurser, prioriteringer og fagkunnskap. Glass og Fasadeforeningen, sammen med Hovedorganisasjonen Virke, mener at kommunen kan og bør samarbeide med blant andre bransjeforeninger om tilsyn.

– I tillegg til å arbeid med hva som skal kontrolleres på byggeplasser ønsker foreningen å ta en faglig og aktiv rolle ved å gjennomføre tilsyn. Alle i verdikjeden er tjent med at vi kan delta i kvalitetssikringen av varer og tjenester som blir levert fra vår bransje til byggeplass. Derfor vil foreningen søke om å bli akkreditert som tilsynsorgan, sier Kristoffersen.

*GFs læreplanutvalg består av Per Henning Graff, Stig Jørgensen og Mads Appelbom.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.