Foto: ©Adam Stirling

VINDUER

Det stilles en rekke krav til vinduer alt etter hvor og i hvilken bygning de skal settes inn i. Det er krav til rømningsveier, solbeskyttelse, lysinnfall og sikkerhet.

 • Innvendige vegger med brannmotstand i helglass-system helt opp til EI-60

  Innvendige vegger med brannmotstand i helglass-system helt opp til EI-60
 • Åpningsvindu i EI-30

  Åpningsvindu i EI-30

Vinduer med motstand mot brannsmitte

Brannvinduer for utvendige og innvendige løsninger. Profiler for brannkonstruksjoner av aluminium kan leveres med ulike profilbredder og kan således konstrueres med tilsvarende profil som vinduer uten brannkrav. Brannkonstruksjonene skal utføres med brannglass eller fyllinger som er godkjent for byggesystemet. Konstruksjonens utforming kan variere, alt etter om brannen angriper fra innside, utside eller uavhengig av side. Alle konstruksjoner skal merkes med varig skilt og produsentens produksjon skal være underlagt en kontrollordning med kvalitetssikring og tredjepartskontroll.

Innvendige vegger med brannmotstand i åpningsvindu i EI-30 helglass-system helt opp til EI-60.

Montering:

Dør- og glassveggparti festes mot tilsluttende konstruksjon/vegg med skrueforbindelse, vrideanker eller sveiseplate. Monteringen utføres slik at det blir en justeringsplass på 20 mm (+/- 10) mellom parti og vegg. Justeringsrommet dyttes med steinull og fuges med elastisk brannfugemasse for E30-konstruksjoner. Til EI30- og EI60-konstruksjoner benyttes standard fugemasse. Alternativt kan fugen byttes med platevinkel.

< < <   Tilbake 

 • Innadslående vindu

  Isolerte vinduskonstruksjoner

Isolerte vinduer

Isolerte vindussystemer med en profildybde 74 – 90 mm gir en lav U-verdi samt høy luft og vanntetthet. Den effektive tettingen bidrar i høy grad også til vinduets akustiske ytelse. Systemet gjør det enkelt å kombinere faste og åpningsvinduer eller større glasspartier med overlys. Vinduene lar seg lett integrere i fasadesystemer. Det finnes gode profilsystemer som tilfredsstiller kravet til u-verdi i forhold til passivhus-standard fra de fleste systemleverandører.

Vindustyper:

 1. Innadslående vindu
 2. Blokkvindu, kan leveres med steppet isolerglass som skjuler åpningsrammen fra utsiden, noe som gir vinduet større utvendig glassflate
 3. Lettveggvindu har en karm tilpasset rasjonellmontering i lettveggkonstruksjoner av plate og isolering. Karmen har anslag mot veggens utside og forankres med skjulte beslag fra innsiden. Innsiden kompletteres med utforing av spesialtilpassede aluminiumprofiler. Også dører finnes med tilpasset profil
 4. Utadslående vinduer benyttes ofte til komfort-ventilasjon, røykgassventilasjon og rømningsveier

Montering:

Det er mange grunner til at vinduet helst plasseres i veggens varme del, dvs. langt inn. Kuldebroen i innfestingen i veggen reduseres markant. Vann som trenger inn i veggkonstruksjonens luftespalte belaster ikke vinduet og hindres i å trenge inn mot veggens romside. Innfestingen i veggen blir sikrere og fuging enklere å utføre.

Plassering i vegg

Ifølge vindusbransjens anbefaling bør vinduet helst plasseres i veggens varme del, dvs. langt inn. Dersom vinduet ikke plasseres i veggens varme del må man ta spesielt hensyn til detaljutformingen av veggen, slik at man oppnår god lufting og vannavvisning i tilslutning til vinduet. Vær ekstra nøye med gjennomføringer, innfesting av vinduer, tetting mellom karm og vegg, bortledning av fukt som har kommet innenfor klimasperren, samt overgangen mellom pussede fasadeflater og vinduskarmen.

< < <   Tilbake 

 • Innvendige vegger med brannmotstand i helglass-system helt opp til EI-60

  Uisolert vindu

Uisolerte vinduer

Utføres som regel til innvendige veggskiller, normalt i en etasjehøyde mellom bjelkelag og søylerad, med glassing fra innsiden.
Uisolerte dører kan på en elegant måte integreres i veggsystemet, eller at veggsystemet fungerer som side og overlys på dørene.

Feltene kan leveres Brannklassifisert, se avsnittet om Vinduer med motstand mot brannsmitte.
Utførelse med symmetrisk plassert glass og eventuelle designglasslister kan benyttes.

< < <   Tilbake 

 • Glass med innbruddsmotstand. Foto Pilkington

Sikkerhet

Personsikring og bygningsbeskyttelse – for ditt bygg trenger du en løsning som kan realiseres med aluminiumsystemer på en helhetlig og kompatibel måte. Dette kan oppnås med vinduer, dører og fasader. Hver av dem kan utføres som innbruddshemmende konstruksjoner, i kombinasjon med andre tilleggsfunksjoner. De ulike nivå for motstandsklasser kan oppnås for de fleste vindussystemer uten visuelle korrigeringer av konstruksjonene, med tilleggstiltak på basis av standard design.

Tekniske ytelser:

Innbruddshemmende i henhold til NS EN 1627

 • Normen for innbruddssikring NS EN 1627 ble i 2011 innført i alle europeiske land. Denne erstatter de tidligere nasjonale standarder. Klassene er endret til å gå fra RC1N til RC3. Disse er dog ikke identiske med de tidligere klasser WK1 til WK3, da selve testutførelsen er endret

< < <   Tilbake 

Skuddhemming

Personsikring og bygningsbeskyttelse – for ditt bygg trenger du en løsning som kan realiseres med aluminiumsystemer på en helhetlig og kompatibel måte. Dette kan oppnås for vinduer, dører og fasader. Hver av dem kan utføres som skuddhemmende konstruksjoner, i kombinasjon med andre tilleggsfunksjoner. De ulike nivå for skuddhemming kan oppnås med ulike vindusprofilkombinasjoner, ganske enkelt ved å legge til en spesial tilleggsprofil på en standard konstruksjon.

Tekniske ytelser:

Skuddhemmende i henhold til NS EN 1522

 • Krav til skuddhemming for vinduer er regulert i hele Europa ved standarden NS EN 1522
 • Nyere vindussystemer er testet i henhold til denne standarden i ulike profilkombinasjoner, og består klassene FB4 S og FB4 NS
 • De skuddhemmende klassene FB4 S og FB4 NS kan utføres for ulike åpningstyper, som enkeltvindu eller som vindusbånd
 • De skuddhemmende utførelsene er kombinerbare med innbruddshemming i klassene RC1N, RC2N, RC2 og RC3 i henhold til NS EN 1627

< < <   Tilbake