Foto: ©Adam Stirling

SG-Fasade

SG-Fasade (Structural Glazing), i sin enkleste form, er basert på tradisjonell påhengsfadsade bæreprofil, som består av glass som er bundet og forankret til denne. Dette uten bruk av utvendig klemprofil med pakning. Glasset kan bestå av monolittisk, laminert, eller herdet som to eller 3-lags isolerglassruter. Man kan der man ønsker benytte kun horisontale eller kun vertikale klemlister for å oppnå 2-sidig structural glazing.

Glassfinner, stålfinner, kabel eller rustfri stålstang kan også benyttes som bærende element. Disse løsningene krever mye prosjektering og setter høye krav til nøyaktighet og presisjon ved montering. Som vær og vindtetting kan det på interiør og eksteriørside, benyttes ekstrudert silikon / EPDM pakninger, eller forseglet silikon avhengig av systemet. Dette systemet skaper en helt ren, slett utvendig utseende mens de innvendige bærekonstruksjoner har mange alternativer, avhengig av design og budsjett.

  • Structural glazing - SG fasade

Hvorfor skal man velge å benytte et SG-Fasade?

SG-fasade skaper en større åpenhet enn tradisjonelle fasadesystemer. Det er mindre visuelle avbrudd på grunn av mangel av klem og dekklister på utsiden (og eventuelt også på innvendig side), og skaper således en sømløs, kontinuerlig glassutseende.

Tradisjonelle påhengsfasader har klemlister og dekklokk som kan absorbere store mengder varme i eller ut av fasaden, avhengig av sesong. Siden det er lite eller ingen synlige ytre metall, er det også mindre kuldebroer med structural-glazing.

Fordeler med SG-Fasade

  • Tillater bred arkitektonisk utforming og fleksibilitet
  • Øker den termiske virkningsgrad av bygninger, fordi utvendig eksponering av metallomramming er enten redusert eller eliminert
  • Reduserer eller fjerner vann og luftinfiltrasjon
  • Reduserer potensialet for termisk brudd av glasset

Oppmerksomhet på detaljer

Alle prosjekterende i entreprisen må følge nøye med på alt av detaljer. Under prosjektering må det påses at alle materialer er kompatible med hverandre.

Glass, fugemasse, forsegling, pakninger og overflatebehandlinger er kritiske i forhold for å oppnå en god tett og langsiktig funksjonell fasade.

< < <   Tilbake