Foto: ©Adam Stirling

Elementfasade

  • Elementfasade
  • Elementfasade
  • Elementfasade

Flere fordeler knyttet til denne fasadetypen er allerede nevnt. For at konseptet skal lønne seg må også bygningen bestå av større fasadearealer med enhetlig design for at gevinsten ved industrialisert produksjon skal kunne hentes ut.

Dagens fasader inneholder i økende grad kabelføringer og elektrokomponenter. Motorisert solskjerming har eksistert lenge. Nå er elektrokrome glassprodukter på vei inn, samt åpningsvinduer med styringssystemer og solcelleanlegg. Dette er alle komponenter som skal håndteres med nøyaktighet, noe et kontrollert fabrikkmiljø gir muligheten til.

En elementfasade produsert ferdig med alle komponenter gjør utvendige stillinger overflødige, noe som innebærer flere fordeler utover kostnadsbesparelser på byggeplassen.

Utførelser

En typisk systemløsning kan gjennomføres på flere måter. Standardutførelsen likner imidlertid mye på post-/losholt systemene, men enkeltprofiler er byttet ut med to halvdeler som føyes sammen til en profil i elementskjøtene. Konseptet innebærer mer materiale i profilene, noe som med dagens stadig skjerpede krav til U-verdier kan innebære utfordringer. I kombinasjon med store glassflater og isolerte tette felt oppnår imidlertid fasaden normalt gode isolerende egenskaper totalt sett.

Store panelflater i form av glass og tette felt innebærer i noen tilfeller også en økning av arealet på de enkelt elementene. Flere forhold bør avklares i tidligfase for å eliminere potensielle problemer med utførelsen.

Store elementer gir i seg selv økt vekt. Store glassflater innebærer at glasstykkelsene også må økes. Det samme gjelder for profildimensjoner i bærestrukturen. Dermed vil også vekten pr. m2 øke. Økt vekt gjør i seg selv montasjen mer krevende og det stilles økte krav til opphengspunkter. Svært kraftige spesialprofiler vil kunne overskride mål som bearbeidings-maskinene kan håndtere.

For elementfasader forhåndsproduseres alle elementer på fabrikken, transporteres deretter på byggeplass og monteres.
Det tar flere ganger kortere tid å montere en elementfasade enn en vanlig glassfasade.
Elementene fremstilles som regel i én etasjes høyde.
Hver elementfasade er unik og deres profiler utformes i henhold til behov.

På elementets utside kan det brukes glass, platemetall eller andre værbestandige materialer.
I tillegg kan det monteres screen for solskjerming eller sollameller.
Elementene konstrueres og prøves i henhold til de krav stilles for elementfasader.
Krever god forberedelse og planlegging.

Fordeler med elementfasader:

  1. Produksjonsprosessen foregår på fabrikken som sikrer både effektivitet og høy kvalitetskontroll.
  2. Rask montasje på byggeplass – kortere montasjetid med raskt tett bygg som resultat.

< < <   Tilbake