Foto: ©Adam Stirling

BEARBEIDET GLASS

For å gjøre floatglasset i stand til å oppfylle kravet til de funksjoner som det kreves av et moderne bygningsmateriale, må glasset optimaliseres gjennom forskjellige bearbeidingsprosesser. Floatglass kan herdes, lamineres, belegges, gjennomfarges, sandblåses, silketrykkes, bøyes, bores, emaljeres og forsølves (speil). De viktigste bearbeidingsmetodene for glass brukt i bygnings- og bilindustrien er:

  • Bruddmønster i herdet glass

Herdet glass

Skjer ved oppvarming av den ferdige tilskårede og bearbeide ruten, til ca 650°C. Etter oppvarming kjøles glasstuten hurtig ned med kald luft. Dette endrer spenningene i glassruten, det oppstår trykkspenninger i glassets yttersjikt og strekkspenninger i midtsonen. Ved brudd vil hele ruten granulere i små biter, og risikoen for skjærskader er betydelig redusert.

Glassets styrke mot støt økes betraktelig i forhold til ubehandlet glass, og motstanden mot temperaturforskjeller i glassruten øker til ca. 200°C, i motsetning til vanlig glass, hvor denne grensen går på 35 – 40°C.

< < <   Tilbake 

  • Bruddmønster i varmeforsterket glass

Varmeforsterket glass

Samme prosess som herding, men glasset avkjøles langsommere. Bruddmønstret for varmeforsterket glass er som ved ubehandlet float glass.

< < <   Tilbake 

  • Bruddmønster i laminert glass

Laminerte glass

To eller flere glass lamineres med en eller flere folier av egnet kvalitet. Glassene kan være av ulik tykkelse og med ulike egenskaper, tilpasset ulike bruksområder. Folien eller foliene, kan være av forskjellige tykkelser, og ha ulik stivhet og transmisjon.

Lamineringen skjer under en kombinasjon av varme og trykk hvor glassene limes til folien. Ved brudd i glasset vil glassbitene sitte fast i folien, og faren for kuttskader er i praksis eliminert.

< < <   Tilbake