AKTUELT

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie møter #MEDBYGGERNE og Vestfold og Telemark Glassmesterlaug i Tønsberg. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD (fotomontasje).

Vil ha Telemark med i #MEDBYGGERNE

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har besøkt aktørene i Akrim Vestfold og sett på prosjektet #MEDBYGGERNE. Både Hauglie og Trond Hansen fra Centrum Glass og i glassmesterlauget mener tiltaket er overførbart til andre fylker og kommuner. – Nå vil vi ha med kollegaene i Telemark, sier Trond Hansen. I forbindelse med statsrådens besøk lanserte aktørene bak #MEDBYGGERNE en plan for et fireårig pilotprosjekt i Vestfold og Telemark. Pilotprosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid med nasjonale myndigheter.

Gjennom kampanjer rettet mot privatmarkedet, elever i videregående skoler og mot kommuner og fylkeskommuner som utbyggere, skal det mobiliseres enda sterkere mot kriminalitet i byggebransjen. Et tipssamarbeid inngår også i kampanjen.

Det planlegges et A-krimbarometer som skal måle effekten av satsingen, basert på årlige målinger av holdninger og omfang av svart økonomi.

Arbeids- og sosialministeren likte det hun så og hørte, men departementet vil ikke direkte involvere seg i prosjektet.

– Vi har ulike utfordringer i landet og vi ønsker at lokale initiativ skal dyrkes frem av fylker, kommuner, organisasjoner og bedrifter som best kjenner lokale forhold. Når man utvikler gode samarbeidsprosjekter, som #MEDBYGGERNE her i Vestfold, kan hele eller deler av prosjektet overføres som idegrunnlag for andre deler av landet, sier Anniken Hauglie.

– På hvilken måte skal de ulike departement bidra til å forebygge arbeidslivskriminalitet. Er det ikke i dag for lett å både bryte lovverk og ikke minst komme tilbake om man blir tatt for å ha begått kriminelle handlinger?

– Vi må jobbe i mange akser for å få bukt med lovbrytere i byggenæringen og useriøse aktører. Disse problemstillingen går på tvers av departement og etater og vi må finne gode løsninger for å kunne kommunisere og dele informasjon, selv om vi må ta hensyn til strenge regler for personvern. Bedre samarbeid handler også om å jobbe internasjonalt. Det er på vei et direktiv som skal gjøre det mulig å forfølge kriminelle over landegrensene. Tidligere hadde vi ikke den muligheten. Vi vil også se på muligheten for å kunne gi større bøter, straff og innføre sanksjoner mot folk eller firmaer. Vi er villige til å se på flere tiltak. For å få bukt med problemet må vi være harde i klypa, godsnakk hjelper ikke, sier Hauglie.

Prosjektet utvides

Samarbeidsprosjektet #MEDBYGGERNE, som har vært etablert i Vestfold siden 2013, skal nå videreføres utenfor fylkets grenser til i første omgang å omfatte Telemark. Senere kan prosjektet bli en nasjonal modell.

Vestfold og Telemark Glassmesterlaug har medlemsbedrifter langt inn i Telemark og har samtidig en god forankring i den nasjonale interesseorganisasjonen, Glass og Fasadeforeningen.

– Vi deltar i alt kampanjearbeid og gjennom laugets virksomhet kan vi forsøke å selge inn konseptet til bransjemiljøet og våre medlemsbedrifter i Telemark og Buskerud. Telemark fylke og Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping, svart økonomi og sikre gode arbeidsforhold i bedrifter og har særskilte kontraktsbestemmelser som skjerper kravene ved utlysning av offentlige anbud. Stadig flere kommuner tar i bruk slike virkemidler. Det er dermed grunn til å tro og håpe at #MEDBYGGERNE kan bli realisert i vårt nabofylke og flere steder i landet. Alle seriøse aktører i samfunnet ønsker å bidra. Vi skal i hvert fall ta vår del av ansvaret med å påvirke våre kollegaer i Telemark, sier representanten for Vestfold og Telemark Glassmesterlaug, Trond Hansen.

Fakta

#MEDBYGGERNE springer ut av prosjektet Akrim Vestfold, som er et samarbeid mellom fylkesmannen, fylkeskommunen, Skatt Sør, Arbeidstilsynet, politiet, Kommunenes Sentralforbund, Kommunesamarbeidet i Vestfold, NHO, LO og byggebransjen i Vestfold. Kampanjen retter seg først og fremst mot kundene i privatmarkedet. Et vesentlig kommunikasjonsgrep for kampanjen er å fortelle om de positive sidene ved å benytte hvite tjenester.

Skatteetaten har gjort anslag som viser at omfanget av arbeidslivskriminalitet kan være på 3-4 milliarder kroner, bare i Vestfold. Det var initiativ fra bransjen selv som førte til at #MEDBYGGERNE ble etablert.

Deltakere fra Vestfold og Telemark Glassmesterlaug er aktive i #MEDBYGGERNE og følgende som har vært med så langt er Kvams Glass Horten, Kvams Glass Sandefjord og CC-Glass Tønsberg, Glassmester Børresen, Glassmester Dysthe, Svelvik Kunstglass, Kværnstuen Glasservice, Centrum Glass, Revetal Glasservice AS og Tønsberg Glassliperi.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Pilkington glassfakta 2024©Pilkington
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.