AKTUELT

Per Henning Graff i Glass og Fasadeforeningen er tydelig på at han her ikke holder seg fast i et rekkverk. Foto: Harald Aase

– Lavpriskjeder villeder om glassrekkverk

Glass og Fasadeforeningen får stadig inn varsler om butikker eller leverandører som markedsfører og selger glassrekkverk som ikke innfrir krav i byggteknisk forskrift. – Spesielt lavpriskjedene mangler åpenbart kunnskap om hvilke krav deres produkter skal innfri, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff.

Tre billigbutikker har solgt eller selger «glassrekkverk» med tynt glass, underdimensjonerte stolper, svak innfesting og små monteringsbraketter. GF og Per Henning Graff har tatt grep. De tekniske beskrivelsene for disse tre «glassrekkverkene» er nær identiske. Glassfeltene er fra 95 til 100 centimeter høye og i bredder opp til 100 centimeter, stolpene er 5 x 5 centimeter og er 108 centimeter høye, festebrakettene er 9 x 9 centimeter og det benyttes 6 millimeter herdet glass. Glasset er festet i 10 millimeter dype slisser i stolpene. Monteringsanvisningene forteller at «rekkverket» kan monteres der det er opp til 1 meter høydeforskjell.

Utførte test

– Vi gikk til innkjøp av et slikt rekkverk og fikk testet dette hos Sintef Byggforsk. Resultatene taler for seg selv sier Graff.

Det ble utført både pendeltest og prøving av stolpenes evne til å yte motstand.

Pendelen ble sluppet fra 450 millimeter. Dette er Sintefs kravhøyde for glassrekkverk som skal monteres ved høydeforskjell over 0,5 meter. Kravet er da at glassrekkverket skal være uskadet etter prøving. Dokumentert resultat viser et totalt ødelagt rekkverk.

Samtidig vet vi at herdet glass ikke må benyttes ved nivåforskjeller over 0,5 meter, siden glasset vil granulere og forsvinne ved brudd. Med andre ord vil rekkverket ikke kunne hindre noen i å falle utfor en nivåforskjell.

Test av stolpenes evne til å yte motstand ga heller ikke tilfredsstillende resultat. Ved liten belastning fikk stolpene brudd og varig deformasjon.

LES OGSÅ: Bekymret over feilleveranser av rekkverk

TEK 17

Foreningen har dokumentert at «rekkverkene» ikke innfrir i Byggeforskriftens krav til rekkverk, hvor det sies blant annet følgende:

§ 12-11. Balkong, terrasse og lignende

(1) Balkonger, terrasser og lignende skal ha tilfredsstillende sikkerhet og brukskvalitet.

(2) Nivåforskjeller på mer enn 0,5 m skal sikres med rekkverk, jf. § 12-15.

§ 12-15 Utforming av rekkverk

(1) Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt, og skal utformes slik at det forhindrer klatring.

– Vi påstår ikke at lavpriskjedene bevisst lurer sine kunder. Likevel ønsker vi å gjøre dem oppmerksomme på at de driver villedende markedsføring. Vi har derfor henvendt oss til alle de tre lavpriskjedene, sier prosjektlederen.

Europris handlet i fjor raskt og endret produktnavn, beskrivelser og bruksområde for sitt produkt.

– Rusta sier seg glade for at vi har gjort dem oppmerksomme på problemstillingen og at de skal endre beskrivelsene for sitt produkt. Dog venter vi i skrivende stund på å se resultater av dette tiltaket i praksis, sier Graff.

Den siste lavpriskjeden, Jula, brukte lang tid på å besvare henvendelsen fra foreningens kommunikasjonsavdeling. Denne kjeden sier nå at de vil endre sin markedsføring og være tydelig på at produktene har et begrenset bruksområde.

– Lavpriskjedene sier de tar dette på alvor og endrer sin markedsføring. Produktene har likevel vært ute i markedet og mange forbrukere der ute har alt kjøpt «glassrekkverk» og kanskje montert dette for eksempel på en veranda i 2. eller 3. etasje. Hva med dem?

– Vi forutsetter jo at butikkene som har solgt et produkt, som i ytterste konsekvens kan medføre at folk får varige fysiske skader eller at folk omkommer, faktisk tar et ansvar for å informere sine kunder. Glass og Fasadeforeningen på sin side forsøker å spre kunnskap om glass og glassprodukter i alle markeder. Når det gjelder villedende markedsføring, feil bruk av rekkverk eller andre glassløsninger, varsler vi alltid vår gode samarbeidspartner, DiBK. DiBK har ved flere anledninger gjort tiltak mot flere tilbydere av blant annet rekkverk, sier Graff.

Glass og Fasadeforeningen anbefaler deg å bruke dette som en enkel sjekkliste om du planlegger å gå til innkjøp av glassrekkverk.

Gjør det tydelig klart for selger om hvor rekkverket skal brukes
Be om at tilbudet har vedlagt dokumentasjon på at rekkverket er dimensjonert med tanke både på glassformat, glasstype, monteringssystem og bruksområde
GF anbefaler å la sine profesjonelle medlemsbedrifter montere rekkverket. Dersom du likevel skal montere rekkverket selv, må du alltid lese monteringsanvisningen før du kjøper rekkverkskomponenter
Lag gjerne en forespørsel før du henvender deg til forhandler
Sjekk om leverandøren oppgir noen forbehold i pristilbudet

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.