AKTUELT

Per Henning Graff og Hans Olav Meen Nilssen i Glass og Fasadeforeningen er bekymret over feilleveranser av rekkverk. Foto: Harald Aase

Bekymret over feilleveranser av rekkverk

Glass er et fantastisk materiale som egner seg godt til bruk i rekkverk. Tilbyderne av rekkverk med glass er stadig økende og markedsføringen er offensiv, og fokusert på pris. Sikkerhet og kvalitet er ofte et uteglemt tema. Glass og Fasadeforeningen får ukentlig inn meldinger om leverte eller markedsførte rekkverk som ikke innfrir krav i byggeforskriftene. – Vi er bekymret, sier Per Henning Graff og Hans Olav Meen Nilssen.

Duoen er bekymret med god grunn. Gjennom det siste året har foreningen fått et 20-talls henvendelser som i beste fall handler om tvilsomme leveranser av rekkverk.

– Tar vi bare et par utdrag fra henvendelsene ser vi misvisende markedsføring, manglende dokumentasjon og feil bruk av materialer og innfesting. Konsekvensene for entreprenører og byggherrer, som får feil rekkverk montert, kan bli dramatiske, sier Graff.

Markedsføringen av rekkverk er økende. Da gjerne «billige rekkverk» som er «enkle å montere».

– Utbyggere kan lett la seg villede både i forhold til hvilke byggtekniske krav et rekkverk skal oppfylle og ikke minst hvilke bruksområder rekkverket dekker. Et rekkverk på bakkeplan er noe helt annet enn et rekkverk på balkong i 2. eller 10. etasje, sier Nilssen

Graff og Nilssen er faglig prosjektledere i Glass og Fasadeforeningen. Gjennom sitt arbeid og Glass og Fasadeforeningens varslingstjeneste kan de vise noen eksempler de mener bør få innkjøpere til å våkne:

 • Et boligsameie har fått rekkverk montert opp til fjerde etasje. Rekkverkshøyden er tilpasset etasjenivå og beskrivelsene i TEK10. Rekkverkshøyden i 3. og 4. etasje er 120 centimeter, men glassene (fyllelementet) er kun 85 centimeter høye over dekket. Dermed blir det en fri åpning mellom glass og håndløper på 37 centimeter.

– Det er store muligheter for klatring på et slikt rekkverk. Uansett høyde, vil klatring kunne medføre stor fare.

     

Kan avstanden mellom glass og håndløper her utgjøre en risiko? Ja, mener Glass og Fasadeforeningen.

 • Utformingen av kjøpsentere inkluderer bruk av glassrekkverk. Et eksempel både Graff og Nilssen trekker frem viser både underdimensjonert glass med dårlig stivhet, glass uten glassforbindere, rekkverkslengder som ikke har parallelle glass, ujevne overkanter og rekkverk med håndløpere som ikke tilfredsstiller krav til universell utforming.

– Hvis glassene er underdimensjonerte, vil de lett kunne trekkes fra hverandre slik at man kan få en finger i klemme. Derfor må slike glass ha glassforbindere, eller sikres på annen måte slik at glassene ikke kan trekkes fra hverandre slik bildet viser.

Er det brukt tynne glass uten glassforbindere kan glassene trekkes fra hverandre og klemfare oppstår.


Med glassforbindere får man parallelle glassfelt.

Dårlig eller feil måltaking, bestilling, montering, gir et dårlig resultat.  Glassene må flukte i overkant både av estetiske grunner og med tanke på hender eller klær og gjenstander som kan hekte seg fast i de skarpe kantene.  

Eksempel på rekkverkk, bolteinnfestet i dekkeforkant, med underdimensjonerte bolter og glass.

– Konstruktive rekkverksglass krever riktig prosjektering og dimensjonering slik at de ikke får for stor utbøying. Når boltene, som er benyttet til innfesting, i tillegg er underdimensjonerte og med for liten diameter, er faren for brudd i glassene urovekkende stor. Det er klare krav til diameter og utførelse på boltene, samt til tykkelse og hardhet på foringer og pakninger. Glass på kjøpesenter som bildet viser, skal i tillegg til vanlig påkjenning, tåle ekstrem belastning ved for eksempel en rømningssituasjon ved brann, eller store sammenstimlinger av publikum av andre årsaker.

Ønsker å veilede

For å bidra til å redusere feilleveranser og reklamasjoner gir Graff og Nilssen deg her noen råd og veiledning om forhold du må ta hensyn til ved valg av glass og monteringssystemer til rekkverk:

Vi har to hovedtyper av glassrekkverk, og det er stor forskjell på hvordan glasset skal dimensjoneres:

 • Glassrekkverk, hvor glasset er det bærende elementet, og skal være dimensjonert for å oppta alle laster (fig 1).
 • Glassrekkverk hvor glasset er et utfyllingselement i et rekkverk hvor stolper, stendere og håndløper, opptar alle lastene (fig 2).

Figur 1.  

Figur 2.

Bruksområder for glass og glassrekkverk

Som hovedregel benyttes herdet glass, laminert glass eller en kombinasjon av disse i rekkverk.

Når nivåforskjell mellom rekkverkets plassering og bakken på utsiden er høyere enn 50 centimeter, må laminert glass benyttes. Innfestningen av glasset vil være avgjørende for valg av glasstype.

Ved nivåforskjell under 50 centimeter kan herdet glass benyttes uten å være i laminert utførelse.

Ved brudd i et herdet glass vil glasset knuses i mange mindre biter, som hver for seg er å regne som ufarlige.

Ved brudd i laminert glass sprekker glasset, men de enkelte bitene holdes sammen av laminatet, og faren for skjærskader er eliminert.

Regler og forskrifter

Alt glass som brukes i rekkverk må oppfylle byggeforskriftenes krav til personsikkerhetsglass, det vil si at glasset har sikkert brudd og hindrer skjærskader.

Disse kravene er mer utfyllende definert i Byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10),

§12-11. Balkong og terrasse mv og § 12-17 Rekkverk, og i veiledningen til paragrafene.

§ 12-11 Balkong og terrasse mv.

Balkong og terrasse mv. skal ha tilfredsstillende sikkerhet og brukskvalitet.

Fra veiledning til TEK10:

Ved høydeforskjell større eller lik 0,5 m skal det sikres med rekkverk, jf. § 12-17

§ 12-17 Rekkverk

Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot gjennomfall og sammenstøt. Rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres.

Fra veiledning til TEK10:

Ved bruk av glassfelt i rekkverk må det benyttes glass som både hindrer skade ved knusing ved sammenstøt og hindrer fall gjennom glasset.

Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0 meter. Der nivåforskjellen er mer enn 10,0 meter, skal rekkverk ha en høyde på minimum 1,2 meter.

Rekkverket har en viktig sikkerhetsfunksjon og skal dimensjoneres deretter. Det betyr at rekkverket og glasset skal sikre mot at personer kan falle gjennom glasset eller at glasset kan falle ned/ut ved brudd. I tillegg til personsikring skal rekkverket ved utvendig bruk også dimensjoneres for vær og vind.

Brukes rekkverket på bakkenivå, uten at det er nivåforskjell, må det allikevel monteres forsvarlig. Det vil bli utsatt for store påkjenninger fra mennesker, men også fra vær og vind. Glasset må selvfølgelig være personsikkerhetsglass, slik at skjærskader unngås ved et eventuelt brudd.

Glass og muligheter

Glass er et spennende materiale som spiller en betydelig rolle i vår hverdag. Med dagens teknologi er det mulig å bygge inn mange funksjoner i glasset.

Glass til rekkverk tilbys i en rekke forskjellige varianter. Du kan velge mellom helt eller delvis gjennomsiktig glass, i ulike farger eller glass med trykk.

Rekkverk har som funksjon å forhindre gjennomfall. Med glass i rekkverk gjelder samme regler for dimensjonering som for andre materialer. Uansett skal det benyttes laminert sikkerhetsglass. Bruksområde, innfesting og monteringssystem er avgjørende for valg av glasstype.

– Det bør være en selvfølge at rekkverksglass som er konstruktivt og skal oppta alle laster, vil bli både tykke og tunge. Dette stiller store krav til montasjen og montasjemateriellet. Sikkerheten til brukerne avhenger av at dette er utført fagmessig, forklarer Per Henning Graff.

Det tilbys en rekke forskjellige systemer for forankring av glass som rekkverk eller som fyllingselement.

Et glassrekkverk kan monteres både på toppen av dekket (fig. 3) og i dekkeforkant (fig 4). Stolper og beslag finnes i mange materialer og utførelser og det finnes løsninger både med og uten håndløper.

Glasset kan festes med stolper eller bolter i dekkeforkant eller monteres oppe på dekket i bunnskinne, med stolper, klemfester eller med profil på to, tre eller fire sider.

Like viktig som riktig dimensjonert glass og rett monteringssystem, er det å forsikre seg om at rekkverket har tilstrekkelig forankring til underlaget det skal monteres på eller i.

Figur 3.

Figur 4.

Be om dokumentasjon

Be om dokumentasjon når du kjøper rekkverk. I ytelseserklæringen skal opplysningene om rekkverket være i samsvar med leveransen. Men husk at det ikke er krav til CE-merking av rekkverk, da det ikke finnes noen harmonisert standard for dette. Uansett bør man altså etterspørre en ytelseserklæring.

Glass og Fasadeforeningen anbefaler deg å bruke dette som en sjekkliste overfor underleverandøren som leverer og monterer rekkverk.

Glasstyper

 • Hvilke glasstyper og –tykkelser er oppgitt i tilbudet?

Monteringssystem

 • Hvilke monteringssystemer er oppgitt i tilbudet?

Bruksområde

 • Har det fremkommet i anbudsbeskrivelsen om hvor rekkverket skal brukes?
 • Har tilbyder oppgitt informasjon om hvilke hensyn som skal tas i forhold til bruksområde?

Dimensjonering og utførelse

 • Har tilbudet vedlagt dokumentasjon på at rekkverket er dimensjonert med tanke både på glassformat, glasstype, monteringssystem og bruksområde?
 • Har tilbudet vedlagt dokumentasjon på at rekkverkshøyden er tilstrekkelig og i tråd med gjeldende forskrifter?

Leverandør

 • Er leverandør kvalifisert for å tilby og utføre oppdraget?
 • Påtar leverandør ansvar på vegne av egne underleverandører?

Glass og Fasadeforeningen

Glass og Fasadeforeningen er interesseorganisasjon for mer enn to hundre bedrifter som  leverer produkter og tjenester til privat- og proffmarkedet innenfor byggsektoren.

Våre medlemsbedrifter er garantister for forskriftsmessige, økonomiske og varige leveranser.  Vi er de beste i klassen og skal være de foretrukne leverandørene av produkter og tjenester innenfor våre fagområder.

Glass og Fasadeforeningen tilbyr dimensjonering av riktig glasstype for ditt rekkverk.

I tillegg til råd og veiledning vi tilbyr fra Glass og Fasadeforeningen, henviser vi gjerne til våre profesjonelle medlemsbedrifter som tilbyr rekkverk med dimensjonerte glass og monteringssystemer og tilhørende montering.

Velg leverandører som tilbyr kvalitet, dokumentasjon og montering i henhold til kravene.

Kontakt Glass og Fasadeforeningen om du ønsker råd og veiledning.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Knut Jørgen Larsen som sitter i en bil©Glass og Fasadeforeningen
*Foto av +Quadra som har et spindelhjul, som kan håndtere opptil 8 spindelmotorer©Emmegi
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.