Magasinet Glass & Fasade

Glass og Fasadeforeningen utgir fagtidsskriftet «Glass & Fasade».

Magasinet skal inspirere til bruk av glass i fasade og innredning. Produkter og bruk skal belyses i forhold til arkitektur, energibruk, sikkerhet, solskjerming, funksjonalitet og design.

Logo GlassogFasade