Cover Glass&Fasade
Logo GlassogFasade

Velkommen til magasinet Glass & Fasade

Glass og Fasadeforeningen utgir fagtidsskriftet «Glass & Fasade». Magasinet skal inspirere til bruk av glass i fasade og innredning. Produkter og bruk skal belyses i forhold til arkitektur, energibruk, sikkerhet, solskjerming, funksjonalitet og design.

DISTRIBUSJON

Glass & Fasade distribueres til arkitekter, entreprenører, bygningstekniske konsulenter, rådgivende ingeniører, kommune- og byingeniører, kommunale arkitekter, tekniske sjefer, tekniske høyskoler, tekniske etater, politiske organer, utdanningsinstitusjoner, medier, eiendomsselskaper, eiendomsutviklere, byggherrer, samt til bransjen.

Årsabonnement er gratis, men forutsetter registrering i Glass og Fasadeforeningens database. Se forøvrige våre retningslinjer for personvern.

For utenlandske abonnenter er prisen NOK 400,-

UTGIVER/COPYRIGHT

Glass & Fasade utgis av Glass og Fasadeforeningen

Alt innhold i tidsskriftet (tekst og bilder) er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser og omfatter både den trykte og den digitale utgaven, samt nettstedet www.glassportal.no.

Glass & Fasade er medlem av Fagpressen og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.

Glass & Fasade – Glynitveien 25 – 1400 SKI

Tlf: 47 47 47 05

www.glassportal.noaase@gffn.no

Ansvarlig redaktør: Bjørn Glenn Hansen

Redaktør: Harald Aase – Mobil 95 08 42 98 – aase@gffn.no

Annonseansvarlig: Jannicke Isaksen – Mobil: 414 14 440 – jannickeisaksen@outlook.com