Hvitbok bidrar til å redusere energiforbruket

Veksten i nye, smarte løsninger for bygninger har eksplodert de siste årene. WindowMaster har nettopp publisert en ny hvitbok som setter fokus på utviklingen i smarte teknologier for bygninger, og hvordan disse løsningene kan hjelpe til med å redusere energiforbruket.

Det nye hvitboken viser at bruken av intelligente løsninger i bygninger har økt med mer enn 20 % i året de siste årene, og at bruken forventes å utvikle seg eksponentielt i fremtiden. Men nye studier viser at mange i dag ikke oppnår det forventede resultatet når det spesifiseres smarte løsninger, rett og slett fordi de mange løsningene ikke arbeider sammen, skriver Windowmaster i en pressemelding til glassportal.no.

En ny publikasjon fra Navigant Research konkluderer: «Individuelle forbedringer kan utgjøre 5-15 % i energibesparelser i bygninger når de driftes i en silo. Den samordnede digitale driften av alle bygningssystemer kan oppnå besparelser på opptil 35 % eller mer.»

Byggebransjen spiller en sentral rolle i kampen mot klimaendringer da energiforbruket i bygninger i dag utgjør 40 % av det samlede globale forbruket. I den nye hvitboken blir det forklart hvordan smarte og integrerte løsninger kan bidra til å redusere CO2-utslipp og energiforbruket i bygninger.

Windowmaster tilbyr boken gratis for nedlasting.