Tar i mot lærlinger i januar 2019

I samarbeid med Opplæringskontoret i Vestfold, og Kongsberg Videregående skole – Glassfagsenteret inviterer Glass og Fasadeforeningen lærlinger i glassfaget til skolestart i januar 2019. – Det er noe få ledige plasser og vi oppfordrer bedriftene til å melde inn sine lærlinger til teoriundervisning allerede nå, sier Per Henning Graff.

Opplæringen ved Glassfagsenteret har endret seg noe de siste årene. Gjeldende fra 2016 ble skolestart flyttet fra august til januar. Rekrutteringen til skolen fikk et løft gjennom dette tiltaket. For 2019 blir det også en betydelig endring. Skoleåret 2019 består dette året av tre skolesamlinger ved Glassfagsenteret på Kongsberg videregående skole, tilsammen 15 uker (525t.) Disse er fordelt på tre femukers samlinger med start i januar. Skoleåret avsluttes med gjennomføring av eksamen i juni samme år.

Hilde Claussen ved Opplæringskontoret i Vestfold (OKH) rekrutterer lærlinger til glassfaget på Østlandet.
OKH har til sammen over 20 lærlinger i glassfaget som er på vei gjennom det treårige løpet til fagbrev.
– Vi er glade for at vi får positiv respons når vi forespør bedriftene i glassbransjen om de vil ta inn lærlinger. De siste årene har vi totalt hatt 44 lærlinger i glassfaget. Per i dag ser det ut som vi får syv elever fra Østlandsområdet til skolestart 2019, sier Hilde Claussen ved Opplæringskontoret i Vestfold (OKH).

Minner om fristen
– Etter litt motbakke noen år, ser trenden ut til å snu. Rekrutteringen til faget øker, både i antall lærlinger og antallet montører som tar fagbrev som praksiskandidat. Jeg har tro på at vi fyller opp alle skoleplassene for lærlinger i 2019. Faktisk bør våre tradisjonsrike bedrifter i hele landet nå være raske med å melde inn sine lærlinger. Det er en viss risiko for at vi ikke kan tilby plass til alle, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff.

Lærlinger i 2019 eller 2020?
Glassfaget er et særløpsfag og det er dermed ingen automatikk at lærlinger blir innmeldt som elever ved Kongsberg videregående skole – Glassfagsenteret når man gjør avtale med opplæringskontor og bedrift. Glass og Fasadeforeningen ønsker nå å bidra til at det blir enklere å registrere elever ved skolen.
– Vi har lagt til rette for at alle lærlinger kan meldes inn til skolestart ved KOVS 2019 via våre nye digitale innmeldingsskjemaer, sier Bjørn Glenn Hansen.

Innmeldingsskjema finner du her.

Foreningen og OKH ønsker også å hjelpe bedrifter som ønsker seg fremtidige lærlinger med å finne kandidater. Bedrifter kan henvende seg til administrasjonen eller bruke følgende kontaktskjema.

Fakta

Yrkestittel for håndverkere med fagbrev i glass- og fasadebransjen er glassfagarbeider. Faget har stor spennvidde, og en glassfagarbeider kan jobbe i mange typer bedrifter innen håndverk, industri, og produksjon samt montasjefirmaer for fasade-, vindus- og dørpartier. Bilglassverksteder som har som spesialfelt å montere ruter i kjøretøyer og transportmidler er også en viktig del av fagutdanningen

For å sikre rekruttering til glassfaget tilbyr Glass og Fasadeforeningen opplæring i Glassfaget i samarbeid med Kongsberg videregående skole (KOVS) frem til og med 2019.

Alternativet til å gjennomføre opplæringen gjennom Glassfagsenteret er at lærlinger får praktisk opplæring og utfører praktisk prøve i bedrift. Kandidatene må deretter forberede seg til å gjennomføre den teoretiske eksamen som privatist.

Siste gjeldende statistikk viser at strykprosenten blant lærlingene som tar den teoretiske prøven som privatist er svært høy, mens det for kandidatene som gjennomfører utdanningen via foreningens program har en strykprosent tilnærmet lik null.

Kongsberg videre­­gående skole – Glassfagsenteret

Lærlingskolen i «Glassfaget» ble etablert i 1988, og har gjennom mange år opparbeidet en betydelig kompetanse i hele «Glassfagets» bredde. Målet for skolen er å være et nøytralt skole- og kurssenter for «Glassfaget» på landsbasis. Glassfagsenteret drives av Kongsberg videregående skole i samarbeid med Glass og Fasadeforeningen.

Skolen tilbyr hybelhus i Saggrenda som overnattingssted for elevene. I dette tilbudet er det inkludert 4 måltider om dagen.

Godkjent lærebedrift

En godkjent lærebedrift må kunne gi opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanene, og ha en faglig leder som er utdannet, og som har ansvaret for opplæringen.

For en lærebedrift i glassfaget betyr det at man må ha en allsidig faglig produksjon, og en faglig leder med fag- eller svennebrev, eller 6 års allsidig praksis i faget.

OKH Vestfold foretar godkjenning av samarbeidsbedriftene.

 

Mer informasjon her.