Foto av Jannicke Isaksen, Per Henning Graff, Bjørn Glenn Hansen, Harald Aase og Hans Olav Meen Nilssen

Forsterket fokus på GF Medlems- og kundeservice

Glass og Fasadeforeningens trofaste medarbeider gjennom mange år, Aud Harlem, gikk av med pensjon etter sommerferien. Foreningen har nå gjort avtale med Jannicke Isaksen om drift av GF Medlems- og kundeservice. – Nye tider krever nye tanker. Vi oppretter denne servicen for å styrke oppmerksomheten overfor våre lojale medlemsbedrifter, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

Glass og Fasadeforeningens aktiviteter handler om å returnere tjenester og service i forhold til medlemsbedriftenes forventninger. Spennvidden i foreningens virksomheter er stor og tjenestene er omfattende.

– Medlemsvekstene de siste årene er betydelig. Per i dag har vi registrert 206 medlemsbedrifter og vi har grunn til å tro at flere er på vei inn. Vi tar dette som en bekreftelse på at vi gjør mye riktig. Men, som i idrett, så er det den neste medaljen som er den viktigste. Derfor har vi inngått denne avtalen med Isaksen og Member Media. Isaksen jobber som selger for tidsskriftet Glass & Fasade. På prosjektbasis har hun jobbet med både Fagdagen og Glassarkitektur 2017, GFD 2017 og 2018. Hun kjenner derfor både bransje og medlemmer godt. Følgelig har hun forutsetninger for å tilføre vårt faglige sterke team salg- og servicekompetanse. Dette vil bidra til at staben kan frigjøre tid til å jobbe enda mer med faglig bistand til medlemsbedriftene, sier Bjørn Glenn Hansen.

Avtalen som er inngått gjelder i første omgang frem til en evaluering ved nyttår. Da vil det bli tatt stilling til videre omfang og organisering av GF Medlems og kundeservice.

Et verktøy for bedre medlemsservice

GF Medlems- og kundeservice vil jobbe aktivt både mot medlemmer, kunder og administrasjon.

– Hvordan vil medlemsbedriftene merke din tilstedeværelse?

– Dagens administrasjon leverer allerede gode tjenester. GF er daglig i kontakt med en rekke medlemsbedrifter og deres ansatte. Nå får vi en enda bedre mulighet til å informere og følge opp. Ved å ta i bruk et nytt CRM-system og medlemsregister vil vi få en mer systematisk og målrettet dialog med våre medlemmer. Resultatet blir at alle skal få enda mer igjen for sin kontingent. CRM-systemet vil også bidra til god prosjektstyring og muligheten til å effektivisere arbeidet med kurs og arrangementer, sier Isaksen.

LES OGSÅ: 203 medlemsbedrifter i foreningen

Nye kurs og -lokasjoner

Har du minst 5 års praksis fra glassfaget, kan du gå opp til fagprøven for å få fagbrev i glassfaget. Glass og Fasadeforeningen har i en årrekke arrangert kurs for praksiskandidater (§ 3.5 kandidater) på Kongsberg Videregående skole – Glassfagsenteret. Nå utvider GF tilbudet og torsdag og fredag arrangeres kurset i Stavanger.

– Dette kurset er tradisjonelt og ikke minst populært. Vi har derfor laget en ny innpakning som gjør oss i stand til å reise rundt og holde kurs. 21 kandidater er påmeldt til kurs i Stavanger. Senere vil vi kunne gi dette tilbudet i andre deler av landet, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Hans Olav Meen Nilssen minner samtidig om at det fortsatt er ledige plasser på GF KS Online 30. august og 27. september.

GF KS Online er et nytt og brukervennlig kvalitetssikringssystem spesielt tilpasset foreningens medlemsbedrifter. Systemet sikrer kvalitet gjennom riktige rutiner, og oppfølging på byggeplass med nettbrett eller smarttelefon. Enkel tilpasning til bedrift og prosjekt sikrer god håndtering av bedriftens kvalitetssikring og HMS-oppfølging.

Siste påminnelse fra GF Kurs og utdanning i denne omgang er om det kommende GF Autorisert Glassrådgiver kurset. I desember starter en ny runde med å autorisere glassrådgivere. Til dette kurset er det fortsatt noen ledige plasser.

LES OGSÅ: Glass- og fasaderådgivere over hele landet

Glasstec snart utsolgt

I samarbeid med Expert Reiser AS inviterer Glass og Fasadeforeningen interesserte på tur til Glasstec 22.- 24. oktober 2018. Glasstec er blitt en etablert messe- og møteplass. Alle som arbeider med materialet glass har stort utbytte av en tur til messen i Düsseldorf. 37 av 50 plasser er allerede solgt. Vi anbefaler alle som ønsker å være med om å skynde seg.

Fagbokmanus ferdig

Stortinget bevilger årlig tilskuddsmidler til utvikling av læremidler i smale fag. Som kjent fikk Glass og Fasadeforeningen i fjor 2 millioner kroner til revisjon og aktualisering av lærebok for Glassfaget, herunder «digitalisering av lærebok i glassfaget».

– Under arbeidet fant vi raskt ut at en revisjon av det faglige innholdet i praksis betød at hele boken måtte lages som en nyutgivelse. Både innhold og innholdsstruktur er nytt. Vår nye fagbok har fått tittelen «Fagbok i glassfaget». Redaksjonen har så langt gjort en kjempejobb og lagt frem et komplett manus for alle bokens seks hoveddeler. Innholdet dekker alle våre virksomhetsområder med produksjon og -bearbeiding, glassmester og -verksted, fasade og solskjerming, glass i bil og andre transportmidler, innramming og HMS, forskrifter, standarder og lovverk. Det gjenstår betydelig arbeid, med blant annet oversetting til nynorsk, innlesing og produksjon av lydfiler og ikke minst plukke ut bilder, illustrasjoner og filmproduksjon. Men vi er i rute til utgivelse til skolestart på Kongsberg i januar 2019, sier fagredaktør Bjørn Glenn Hansen.

Les også: Får 2 millioner kroner til lærebok