Foto av deltakere på oppgraderingskurs

Autorisert oppgradering

Glass og Fasadeforeningen utdanner og autoriserer glass- og fasaderådgivere. De autoriserte rådgiverne må gjennom et oppgraderingsprogram for å beholde autorisasjonen. 17 rådgivere har nå vært inne til faglig oppdatering blant i TEK17, «Fysikk i fasaden», solskjermingssystemer og bransjemuligheter innenfor fornybar energi.

Glass og Fasadeforeningen har til sammen utdannet over 170 autoriserte glassrådgivere og 52 autoriserte fasaderådgivere i bransjen. Foreningens første autoriserte glassrådgivere ble utdannet så tidlig som i 1996. I 2007 ble det første gang utdannet fasaderådgivere.

– I et konkurranseutsatt marked er kunnskap et viktig fortrinn. For å holde bransjen oppdatert, og for at de skal beholde sin autorisasjon, må rådgiverne hvert femte år inn for å få en oppgradering. Kurset går over to dager, og vi gir både en faglig oppfriskning og en oppdatering i forhold til nye byggtekniske krav og forventninger i bransjen. Denne gang hadde vi blant annet fokus på innovative og miljøvennlige produktnyheter og returordninger for farlig byggavfall ved rehabilitering. Men selvsagt hadde vi også Sentral godkjenning, fornybar energi, solskjerming og bransjerelatert juss på programmet, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff.

Faglig best i klassen

Glass og Fasadeforeningen har ambisjoner på vegne av egen bransje. Kunnskap og kompetanse står sentralt i arbeidet på alle nivåer.

– I tråd med økt bruk av glass og økte krav til byggematerialet glass, må kompetansen økes hos de utførende i bransjen. Vi ønsker å bidra til at våre medlemsbedrifter leverer både kvalitet og kompetanse på et høyt nivå til sine kunder. Derfor har vi, gjennom vårt kurs og utdanningssenter, et tydelig fokus på å øke kvaliteten i alle ledd i bransjen. Kravene til dokumentasjon av byggematerialers egenskaper og til utførelse av løsninger, blir stadig strengere. Kunnskap og kompetanse er derfor en forutsetning for at vår bransje kan levere økonomiske, trygge og varige løsninger. Som bransjeorganisasjon er det derfor både hyggelig og viktig å oppleve kursdeltakernes faglige engasjement og entusiasme underveis i kurset, sier Graff.

Vel gjennomført

Eivind Mikkelsen er autorisert glassrådgiver og prosjektleder ved fasadeentreprenøren Hubro Hansens kontor i Bergen. Han sier seg godt fornøyd med kurset.

– Dette oppgraderingskurset var veldig bra. Foredragene holdt et godt faglig nivå og dekket et bredt spekter av områder vi jobber med til daglig. Samtidig møter vi bransjekollegaer som vi diskuterer temaer og problemstillinger med. Kunnskapen vi får som autorisert rådgiver og oppgraderingskurs gjør oss i stand til å veilede både byggherrer og arkitekter på en god måte, sier han.

I tillegg til Mikkelsen hadde Glass og Fasadeforeningen 17 kursdeltakere som sikret seg fem nye år med tittel «autorisert rådgiver»: Frode Dahl (Noractor AS i Sørumsand), Eivind Mikkelsen (Hubro Hansen AS i Bergen), Andreas Nylund (Holvik Glas i Førde), Thomas Aasen (Schüco International KG i Oslo), Per Arne Olsen (Hønefoss Glass-Service AS), Anders Nedre-Flo (Hunter Douglas Norge AS i Gjøvik), Anne-Bjørg Åbø Wiersen (Glassolutions Norway AS i Sauda), Ruth Tungland (Glassolutions Norway AS i Sauda), Fredrik Larsson (Glassolutions Norway AS i Sauda), Lars Erling Akre (Natre Vinduer AS i Gjøvik), Andreas Appelbom (Glassmester A. Appelbom AS i Tromsø), Stine K. Bakheim (Riis Glass & Metall AS i Trondheim), Lasse Nilsen (GlassTeam AS i Fredrikstad), Dag Kvamme (Glassmester Dag A. Kvamme i Almenningen), Christof Muth (HubroHansen AS i Sola), Bjørn Furulund (Glassmester Knut Furulund AS i Oslo) og Øystein Kvam (Kvam’s Glass AS i Vestfold).