Oppstart for lærlinger i januar 2018

I samarbeid med Opplæringskontoret i Vestfold, og Kongsberg Videregående skole – Glassfagsenteret inviterer Glass og Fasadeforeningen lærlinger i glassfaget til skolestart i januar 2018. – Nytt oppstartstidspunkt har slått positivt ut. Nå er det faktisk en viss fare for at vi ikke kan tilby plass til alle, sier Per Henning Graff.

Glass og Fasadeforeningen endret i fjor tidspunkt for oppstart av skoleåret for lærlinger på Kongsberg Videregående skole – Glassfagsenteret. 13 lærlinger har inneværende år gjennomført undervisningen

– Det viste seg at oppstart i januar måned istedenfor august slo positivt ut med tanke på rekrutteringen til skoleåret 2017. Men dette er en fersk endring og vi minner alle bedrifter som har lærlinger om at det er på tide å melde inn elevene til skolestart i januar 2018, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen.

Hilde Claussen ved Opplæringskontoret i Vestfold (OKH) rekrutterer lærlinger til glassfaget på Østlandet.

– Vi konstaterer at vi får respons når vi henvender oss til bedriftene. Per i dag ser det ut som vi får 11 elever fra Østlandsområdet, men vi venter på endelig svar fra enkelte elever om de får lærlingeplass, sier Hilde Claussen ved Opplæringskontoret i Vestfold (OKH).

Minner om fristen

– Etter litt motbakke noen år, ser trenden ut til å snu. Rekrutteringen til faget øker, både i antall lærlinger og antallet montører som tar fagbrev som praksiskandidat. Jeg har tro på at vi fyller opp alle skoleplassene for lærlinger i 2018. Faktisk bør våre tradisjonsrike bedrifter i hele landet nå være raske med å melde inn sine lærlinger. Det er en viss risiko for at vi ikke kan tilby plass til alle, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff.

LES OGSÅ: Fikk 2 millioner kroner til lærebok

Lærlinger i 2019?

Glassfaget er et særløpsfag og det er dermed ingen automatikk at lærlinger blir innmeldt som elever ved Kongsberg Videregående skole – Glassfagsenteret når man gjør avtale med opplæringskontor og bedrift. Glass og Fasadeforeningen ønsker nå å bidra til at det blir enklere å registrere elever ved skolen.

– Samtidig som vi minner alle som har lærlinger om å melde dem inn til skolestart 2018, ønsker vi nå gjøre oppmerksom på at alle kommende lærlinger kan registreres digitalt. Innmelding av lærlinger til skolestart 2018 og kommende lærlinger kan gjøres via vårt nye digitale innmeldingsskjema, sier Bjørn Glenn Hansen.

Innmeldingsskjema finner du her.

FAKTA

Yrkestittel for håndverkere med fagbrev i glass- og fasadebransjen er glassfagarbeider. Faget har stor spennvidde, og en glassfagarbeider kan jobbe i mange typer bedrifter innen håndverk, industri, og produksjon samt montasjefirmaer for fasade-, vindus- og dørpartier. Bilglassverksteder som har som spesialfelt å montere ruter i kjøretøyer og transportmidler er også en viktig del av fagutdanningen

For å sikre rekruttering til glassfaget gjennomfører Glass og Fasadeforeningen opplæring i Glassfaget i samarbeid med Kongsberg videregående skole (KOVS).

Alternativet til å gjennomføre opplæringen gjennom Glassfagsenteret er at lærlinger får praktisk opplæring og utfører praktisk prøve i bedrift. Kandidatene må deretter forberede seg til og gjennomføre den teoretiske eksamen som privatist.

Siste gjeldende statistikk viser at strykprosenten blant lærlingene som tar den teoretiske prøven som privatist er svært høy, mens det for kandidatene som gjennomfører utdanningen via foreningens program har en strykprosent tilnærmet lik null.

Kongsberg videre­­gående skole – Glassfagsenteret

Lærlingskolen i «Glassfaget» ble etablert i 1988, og har gjennom mange år opparbeidet en betydelig kompetanse i hele «Glassfagets» bredde. Målet for skolen er å være et nøytralt skole- og kurssenter for «Glassfaget» på landsbasis. Glassfagsenteret drives av Kongsberg videregående skole i samarbeid med Glass og Fasadeforeningen.

Skolen tilbyr hybelhus i Saggrenda som overnattingssted for elevene. I dette tilbudet er det inkludert 4 måltider om dagen.

Godkjent lærebedrift

En godkjent lærebedrift må kunne gi opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanene, og ha en faglig leder som er utdannet, og som har ansvaret for opplæringen.

For en lærebedrift i glassfaget betyr det at man må ha en allsidig faglig produksjon, og en faglig leder med fag- eller svennebrev, eller 6 års allsidig praksis i faget.

OKH Vestfold foretar godkjenning av samarbeidsbedriftene.

Mer informasjon her.