Foto av Sverre Valde

Vederlaget på vinduer og isolerglass reduseres

Returselskapet Ruteretur AS reduserer vederlaget til kr 9, med virkning fra 1. oktober. Produsenter og importører av isolerglass betaler dermed bare ¼ i vederlag per enhet, i forhold til hva de gjorde i 2002.

Alle som produserer og importerer vinduer, og andre enheter med isolerglass, er pliktig til å være deltaker i et godkjent retursystem for PCB-ruter (isolerglassruter fra 60- og 70-tallet som er farlig avfall på grunn av PCB). Ruteretur er det eneste godkjente returselskapet for PCB-ruter og selskapet finansieres ved at deltakerne betaler et vederlag for hver ny isolerglassenhet som sendes ut på det norske markedet. Det er dette vederlaget som nå reduseres fra kr 12 til kr 9 per ruteenhet.
Sverre Valde, som er daglig leder i Ruteretur, sier i pressemeldingen at det er store kostnader knyttet til innsamling av PCB-ruter fra hele landet og behandling av disse. Høye kostander og uheldige miljøkonsekvenser ved ulovlig håndtering av kasserte PCB-ruter, var bakgrunnen for at Ruteretur ble etablert. Ruteretur er et non-profit-selskap som eies av Glass og Fasadeforeningen, Hovedorganisasjonen Virke, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Eiendom og Norsk Trevare.
– Det er selvsagt svært gledelig at vi kan tilby våre deltakere et lavere vederlag. Da Ruteretur ble etablert i 2002 var vederlaget kr 27, som tilsvarer kr 36 i dagens kroneverdi. Vi har jobbet systematisk med å redusere kostnader i alle ledd, samtidig som antall mottakssteder for PCB-ruter og antall deltakere har økt vesentlig siden oppstarten. Med andre ord har vi kuttet kostander og økt innsatsen, noe som også smitter over og gir positive ringvirkninger for annet farlig avfall fra bygg og anlegg, avslutter Sverre Valde.

Sverre Valde kommer til «Fagdagen 2017».