Foto av Per Henning Graff

– God kvalitet på «Fagdagen 2017»!

Glass og Fasadeforeningens «Fagdagen 2017» arrangeres på Thon Hotel Oslofjord 18. oktober. Tradisjonen tro inviteres bransje, kunder og forbindelser til faglig lag med bransjen. Programmet er nå klart. – Vi har satt sammen et svært godt tilbud som vi er sikre på at både bransje og andre interesserte vil sett stor pris på, sier prosjektleder Per Henning Graff.

– På Fagdagen 2017, vil «kvalitet» være et sentralt og viktig begrep. «Kvalitet» fra vår del av bransjen løftes frem gjennom både utstilling, faglig program og gjennomføring av arrangementet. «Kvalitet» skal også være den røde tråden i alt du kan oppleve på «Fagdagen 2017» 18. oktober.

Programmet på «Fagdagen 2017» er delt inn i de fire fagseksjonene «bilglass-spesialistene», «glassprodusenter og – bearbeidere», «glassmestere/glassmontører» og «fasade og solskjerming». Program, presentasjoner og utstilling er utformet i et samspill mellom viktige leverandører og Glass og Fasadeforeningen.

– Vi har lagt opp til to bolker med felles faglig program for alle fagseksjonene. Her vil blant annet endringene i TEK 17 gjennomgås.

MER INFORMASJON OG PÅMELDING

Bilglass

– På «Fagdagen» i fjor lanserte vi for første gang eget program for bilglass-spesialistene. Dette videreføres denne høsten og spesialistene dyrkes gjennom de tre temaene «Hvilke utfordringer har bilglass-spesialistene?», «Fagkunnskap for bilglass-spesialistene» og «Hvem er fremtidens bilglass-spesialister?».

SE BILGLASS-PROGAMMET

Glassprodusenter og -bearbeidere

Råvaren glass er avhengig av foredling og bearbeiding før den oppnår funksjonalitet utover det å skjerme mot vær og vind, samt å slippe inn lys.

De høyteknologiske prosessene som må til for å imøtekomme krav til lysinnslipp, energibruk, solskjerming, støydemping, sikkerhet, trygghet og vern mot brannsmitte, utføres av Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter.

– På «Fagdagen 2017» vil forslag til endringer i bransjens «Kvalitetsnorm» bli diskutert og med en god forankring av dette viktige verktøyet, skal vårt eget reklamasjonsskjema gjennomgås, sier Graff.

SE PRODUSENT-PROGRAMMET

Glassmestere og glassmontører

Fagkunnskapen og -kompetansen holdes i hevd gjennom foreningens omfattende kurstilbud og glassfagutdanningen ved Kongsberg Videregående skole – Glassfagsenteret.

– På «Fagdagen 2017» retter vi oppmerksomheten mot det å tilby fordelaktige salgs og leveringsbetingelser, hvordan nyttiggjøre seg av kvalitetssikringssystem som tilbys av GF Digitale verktøy og selvsagt skal vi snakke om lærlinger i glassfaget, opplyser Graff.
Fasade og solskjerming

SE GLASSMESTER-PROGRAMMET

Fasade og solskjerming

Strenge krav til funksjonalitet i bygg har frembragt fasade- og solskjermingsprodukter på et høyt teknologisk nivå.

Dimensjonering og avstemning mellom fasadeprofiler, glass og avskjerming krever inngående kunnskap om materialegenskaper, og de lokale klimatiske forhold. Kravene til kvalitet på utførelsen blir betydelig mer fremtredende, og forståelse for regelverket er en selvfølgelighet for denne faggruppen.

– De tre kvalitativt gode emnene her handler blant annet om at kravene til CE-merking kan gi bransjen et potensiale for å utvide produktspekteret med lås og beslag. Selvfølgelig står digitalisering på programmet og det viktige fagområdet «solskjerming» får en sentral plass, mener Graff.

SE FASADE- OG SOLSKJERMINGSPROGRAMMET

God fagutstilling

Glass og Fasadeforeningen har blant sine medlemmer verdensledende produsenter og leverandører av glass, fasade- og solskjermingsprodukter

– En vellykket «Fagdag» handler om gi deltakerne både et godt faglig program og en god utstilling. 22 utstillere er nå klare for å ta i mot våre deltakere på Thon Hotel Oslofjord. Utstillerne vil bli sentralt plassert i tilknytning til konferansesalen og vi har satt av rikelig med tid for at våre gjester skal besøke alle standene, avslutter prosjektleder Per Henning Graff.

MER INFORMASJON OG PÅMELDING