Satser på bedriftsutvikling

Glass og Fasadeforeningen setter fokus på leder- og bedriftsutvikling hos sine medlemsbedrifter. Som et ledd i denne offensiven lanseres nå kurset «Eierskap og eierskifte» som et nytt medlemstilbud. Kursholder er Kristian Skjølaas.

– Under vårt arrangement «Glass og Fasadedagene 2017» i mars rettet foreningen blikket mot unge ledere som skal styre fremtiden for vår bransje og de pågående og kommende endringene som foretas i selskapene. Til dette hører en god forståelse av hvordan eierskap og eierskapsskifter skal håndteres. Temaene ble svært godt mottatt. Vi ønsker å videreutvikle vårt kursprogram og følger nå opp med å tilby dette nye kurset, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen.

Glass og Fasadeforeningen har inngått et samarbeid med kursholder KESS EDUCATION og Kristian Skjølaas.

Kurset «Eierskap og eierskifte» er åpent for alle medlemmer og målgruppen for kurset er bedriftseiere fra familier og andre aktive eiere, styremedlemmer og ledere.

Temaer på kurset:

  • Eierskap – Familiebedrifter og aktive eiere
  • Ulike eiere og styrets rolle og oppgaver
  • Eldrebølgen og utfordringer for generasjons- og eierskifter
  • Salg av virksomhet – Hvordan finner den «riktige kjøper»?
  • Hva er bedriften verdt?
  • Alternative selskapsstrukturer/eierstruktur
  • Skatte- og avgiftsforhold ved eierskifte?

Glass og Fasadeforeningen vil sende ut kursinvitasjoner før ferien, men sett av datoen 12. september allerede nå.

Vil du vite mer? Ta kontakt!
Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen
Mobiltelefon: 0047 958 54 259
e-post adresse: hansen@gffn.no

Kristian Skjølaas i KESS EDUCATION
Mobiltelefon:0047 901 09 608
e-post adresse: ks@kessinvestment.no