Digitalisert oppgradering

Glass og Fasadeforeningen utdanner og autoriserer glass- og fasaderådgivere. De autoriserte rådgiverne må gjennom et oppgraderingsprogram for å beholde autorisasjonen. Programmet er nå viderederutviklet og på siste kurs sto digitalisering sentralt.

Glass og Fasadeforeningens første autoriserte glassrådgivere ble utdannet så tidlig som i i 1996. Glass og Fasadeforeningen har til sammen utdannet over 160 glassrådgivere.
I 2007 ble det første gang utdannet fasaderådgivere. Det er frem til nå utdannet og autorisert 52 fasaderådgivere i bransjen.

– For å holde disse fagfolkene oppdatert, og for at de skal beholde sin autorisasjon, må rådgiverne hvert femte år inn til en oppgradering. Dette er et kurs som går over to dager, og vi gir både en faglig oppfriskning og en oppdatering i forhold til krav og forventninger i bransjen. Der står jo digitalisering nå sentralt. Dessuten har vi selvfølgelig en gjennomgang av nye byggeregler og -forskrifter, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff.

Digitalisering

Siste halvdel av foreningens oppgraderingskurs ble holdt hos Backe Entreprenør Holding AS på Lysaker. Cato Hoel er «kategorisjef BIM» hos entreprenøren og han ga en grunnleggende innføring i betydningen av digitaliseringen i byggenæringen. Deretter presenterte Hoel selskapets strategi og hvilke krav og forventninger entreprenøren har ovenfor sine underleverandører.

– For at vi skal kunne ta ut gevinst gjennom digitalisering må vi ha med alle på laget. Gode rutiner for å levere produktdata og kvalitetssikringssystemer skal ligge til grunn hos våre underentreprenører. Får vi med alle aktører inn den digitale prosessen kan vi dele nødvendig informasjon gjennom hele byggeprosessen. Ikke minst ut til byggeplass, som ofte blir litt glemt. Etter endt byggeperiode ønsker vi å levere en digital tvilling av bygget. Nøkkelen til å nå målene er altså BIM, sier Cato Hoel.

Entreprenørselskapet demonstrerte også hvordan VR briller brukes for å ta med aktørene i byggeprosessen gjennom den digitale utgaven av byggeprosjektet.

Faglig best i klassen

Glass og Fasadeforeningen har ambisjoner på vegne av egen bransje. Kunnskap og kompetanse står sentralt i arbeidet på alle nivåer.

– I tråd med økt bruk av glass, og økte krav til byggematerialet glass, må kompetansen økes hos de utførende i bransjen. Vi ønsker å bidra til at våre medlemsbedrifter leverer både kvalitet og kompetanse på et høyt nivå til sine kunder. Derfor har vi, gjennom vårt kurs og utdanningssenter, et tydelig fokus på å øke kvaliteten i alle ledd i bransjen. Kravene til dokumentasjon av byggematerialers egenskaper, og til utførelse av løsninger, blir stadig strengere. Kunnskap og kompetanse er derfor en forutsetning for at vår bransje kan levere økonomiske, trygge og varige løsninger, sier Graff.

Vel gjennomført

Disse 11 deltakerne har sikret seg 5 nye år med tittel «autorisert rådgiver» etter Glass og Fasadeforeningens oppgraderingskurs. Jørn Weiby, Fasaderådgiver i Glassteam AS, Jon Erik Pedersen Glass- og Fasaderådgiver i Accord Glassbygg, Connie R. Aas, Glassrådgiver i Tønsberg Glasslipere og Speilfabrikk, Per Arne Steffensen, Glassrådgiver i Drag Industrier, Petter Wold, Glassrådgiver i Svendsen’s Glass-Service, Ben-Vidar Pedersen Fasaderådgiver i Schüco International KG, Martin Borg, Glass- og Fasaderådgiver i Backe Entreprenør Holding AS, Bent Hogstad, Glassrådgiver i Kongsberg Glasservice AS, Tore Staverløkk, Glassrådgiver i Riis Glass & Metall AS, Asbjørn Sandberg, Glassrådgiver i Glassbua Kirkenær og Morten Mitchell, Glassrådgiver i Nenset Glassverksted AS.