Vil revitalisere alle glassmesterlaugene

Håndverkslaug i Norge har dype og tradisjonsrike røtter. I Norge var det tilløp til et laugsvesen i Bergen allerede på slutten av 1200-tallet. Bergen Glassmesterlaug lever i beste velgående og nå ønsker oldermann Thor-Henning Johnsen å bidra til økt laugsvirksomheten over hele landet.

Bergen Glassmesterlaug har i dag 27 medlemsbedrifter som samarbeider godt i regionen.

– Vi har et flott faglig bransjefellesskap i Bergen og årlig avholder vi møter og konferanser hvor vi tar opp aktuelle faglige temaer. Enkelte andre laug har også god aktivitet. Men vi ønsker å få fart på laugene over hele landet og utnytte det faglige potensiale som ligger i en revitalisering av glassmesterlaugene, sier Johnsen.

Oldermannen, som er daglig leder i Johnsen Glass Vindusfabrikk, kan fortelle om en annen viktig suksessfaktor for sitt laug.

– Vi er opptatt av å få med hele fagets bredde. Derfor har Bergen Glassmesterlaug åpnet opp for at produsenter og bearbeidere, og fasadebyggere også kan være medlemmer i vårt laug, sier Johnsen.

Thor-Henning Johnsen ønsker samtidig å skape et enda bedre samarbeid mellom landets glassmesterlaug og Glass og Fasadeforeningen.

Foreningen har tatt opp hansken og samhandlingen har nå startet.

– Glass og Fasadeforeningen har lenge hatt ønske om å samarbeid med glassmesterlaugene i Norge. Laugene representere en viktig del av historien og er på mange måter vårt faglige anker. Etter initiativ fra oldermann i Bergen inviterte vi nylig til møte med representanter for laugene, for å starte dette samarbeidet, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff.

Til stede på møtet var bransjefolk fra nevnte Bergen Glassmesterlaug, Vestfold og Telemark Glassmesterlaug, Oslo Glassmesterlaug og Trondheim Glassmesterlaug.

– Det har tidligere vært laugsvirksomhet i Østfold og Rogaland. Foreningen ønsker å gjennom dette nye samarbeidet og gjenåpne disse laugene, sier Graff.

Opplæringsringer
Glassfaget har stor spennvidde, og en glassfagarbeider kan jobbe i mange typer bedrifter innenfor håndverk og industri. Eksempelvis tradisjonelle glassmesterbedrifter, rammeverksteder og rammeforretninger, produksjonsbedrifter med isolerglass og sikkerhetsglass, produksjons- og montasjefirmaer for fasade-, vindus- og dørpartier, og bilglassverksteder som har som spesialfelt å montere ruter i kjøretøyer og transportmidler.

Denne faglige bredden kan gi lærebedriftene noen utfordringer. Bergen Glassmesterlaug er derfor spesielt opptatt av om det er mulig å opprette opplæringsringer der lærlinger kan hospiterer hos utvalgte bedrifter for å sikre at det gis opplæring i fagets fulle bredde.

– Vi må prøve å ta vare på det gamle i faget, men like viktig er det å implementere ny teknologi og nye idéer fra yngre generasjoner. På den måten kan vi gjøre faget interessant og konkurransedyktig i jakten på kommende lærlinger, sier oldermann Thor-Henning Johnsen.

– Nå har Bergen Glassmesterlaug satt ballen i spill. Hvordan skal foreningen bidra videre?

– Konklusjonen fra møtet med laugsrepresentantene var at Glass og Fasadeforeningen skal etablere et laugsutvalg bestående av representanter fra aktive laug, Kongsberg Videregående skole – Glassfagsenteret (KOVS) og foreningen. Andre instanser, som for eksempel OKH Vestfold, inviteres ved behov. Fra de landsdeler som ikke har laug, vil vi forsøke å rekruttere folk som kan representere regionen, sier Per Henning Graff.

– Har dere noen flere konkrete arbeidsoppgaver til dette nye utvalget?

– Ja, vi har med oss mange innspill fra møtet. Blant annet er det naturlig å ta med spørsmålene om gjennomføring av fagprøver og mulighetene for en felles prøvestasjon på KOVS. Vi ønsker å revidere og digitalisere undervisningsmateriell. Samtidig som vi markedsfører faget vil vi se på muligheten for å synliggjøre glassfaget overfor skolerådgivere og –lærere. Mye handler altså om rekruttering til og markedsføring av faget vårt. Dog vil mulighetsbilde bli stort om vi greier å etablere et godt samarbeid mellom laugene og forening, sier Graff.

– Hva skjer videre?

– Foreningen går nå i gang med å sette i sammen utvalget. Deretter vil vi sende ut en invitasjon til etableringsmøte. Dette avholdes 17.oktober på Thon Hotell Sandvika. Dette er dagen før Fagdagen 2017 på samme sted, forteller Graff.

LES OGSÅ: Vestfold og Telemark Glassmesterlaug hedret Odd Eie

Fakta

Et laug er gjerne lokal sammenslutning av håndverkere og håndverksbedrifter, dannet med fokus på å ivareta standens faglige, politiske og økonomiske interesser. Glassfaget har lange tradisjoner og historien starter med stiftelsen av Trondheim Glassmesterlaug i 1681. Deretter ble Christiania Glassmester og forgyllergruppe, senere kalt Oslo Glassmesterlaug, stiftet i 1886. Bergen Glassmesterlaug ble stiftet i 1910 og Vestfold- og Telemark Glassmesterlaug ble stiftet 1970.

Kilder: Store Norske Leksikon og Glass og Fasadeforeningen.