Bedre kontroll med Katode

For å få stålkontroll på alt innen bestilling, leveranse, produksjon og montasje valgte administrerende direktør Kim Rasmussen i HubroHansen AS på Sola å ta i bruk Glass og Fasadeforeningens digitale verktøy, Katode. Nå er han godt i gang med å utvikle en egen brukerveiledning tilpasset bedriften.

– Alle bedrifter har forskjellige rutiner og ulik kultur. For å få et optimalt system må Katode tilpasses og justeres bedriften, hevder Rasmussen.

Arbeidet med Katode begynte 25. januar i år. Nå er han allerede i mål med tilpasningene av første del av brukerveiledningen, og godt i gang med andre del. Men som med all software må den utvikles kontinuerlig.

– Grunntanken i Katode er bra. For å få fullt utbytte må Katode tilpasses bedriften, samtidig som vi må justere oss etter Katode. Jeg synes det er bra at vi får være med på å utvikle systemet, både generelt og for oss spesielt. Hver gang jeg jobber med det ser jeg nye muligheter, sier han.

Rasmussen ble kjent med Katode gjennom Glass og Fasadeforeningens medlemsfordeler. Han kontaktet GFs samarbeidspartner ThinkLab AS , og fikk Simen Kristensen på besøk.

– Kristensen fortjener all ros. Vi samarbeider godt, og han er alltid tilgjengelig dersom det dukker opp hastespørsmål.

Fått mer kontroll

Dreier det seg om en helt ny bedrift, mener han Katode kan tas i bruk uten endringer. Men med 30 års innarbeidede rutiner og en egen bedriftskultur, er tilpasninger nødvendig.

– Det er ikke snakk om mange tilpasninger. Men det tar tid å lære et nytt system, og det er vi nødt til. Det er nye tider i bransjen, og vi ønsker å jobbe mer profesjonelt, slår Rasmussen fast.

Så langt har han bare gode erfaringer med Katode.

– Vi har fått mye bedre kontroll. Oppfølgingen av tilbudene er blitt bedre, hele prosessen kan følges i loggen, og vi er tettere opp mot kunden. Tidligere har vi erfart at mye av informasjonen fra salgsfasen har forsvunnet underveis. Nå går all denne informasjonen til prosjektleder. Med Katode kan vi levere et bedre resultat til kunden, sier han.

Rasmussen anbefaler andre å ta i bruk systemet.

– Bare gå i gang, og vær åpen for justeringer. Jeg håper Katode får enda flere brukere. Det vil medføre flere brukere, som igjen vil bidra til enda bedre utvikling av systemet.

Trives i Norge

Rasmussen var prosjektleder i moderselskapet HSHansen i Danmark. Da han ble bedt om å begynne i stillingen som administrerende direktør i HubroHansen på Sola, takket han ja til utfordringen. Han tiltrådte i august i fjor.

– For meg var det en fantastisk mulighet til å komme til Norge. Jeg håper jeg kan drive bedriften i riktig retning, og jobber målrettet med forbedringer for å snu de negative resultatene. I den forbindelse spiller Katode en viktig rolle.

For tiden har HubroHansen flere store oppdrag. Blant annet Diagonale vegg i vegg med operaen i Oslo og Sola Airport Arena.

– Sistnevnte er ypperlig. Det er rett i nærheten, og krever derfor lite tid til logistikk og transport.

Moderselskapet følger med, men har ennå ikke tatt Katode i bruk.

– Det er nok tilpasset norske forhold. I Danmark har vi helt andre systemer, og det er noen kulturforskjeller, medgir Rasmussen.

Han trives godt med norsk natur, og har allerede vært på Prekestolen tre ganger. Ny tur dit blir det allerede i mai, da med de ansatte i bedriften.

HubroHansen har for tiden tre lærlinger innen aluminiumkonstruksjon, og prioriterer å bruke tid på dem. Det vil på sikt tilføre bedriften god kompetanse.

– For bransjens framtid er det viktig med dyktige håndverkere.

HubroHansen er et resultat av en fusjon mellom HansenGroups fasadevirksomhet i Sandefjord og Hubro A/S i Stavanger. HubroHansen har betjent det norske marked i over 30 år. I tillegg til hovedkontoret på Sola har Hubro en avdeling i Oslo og en nyopprettet avdeling i Bergen. Bedriften omsetter årlig for cirka 100 millioner kroner og har omlag 40 fast ansatte. Hovedmarkedsområdene er på Sør- og Vestlandet, og i Oslo. HubroHansen er en del av danske HansenGroup AS, Europas største uavhengige vindu- og fasadeentreprenør med selvstendige selskaper i Norge, Danmark, England, Polen, Sverige og Tyskland.

FAKTA OM KATODE:

  • Skreddersydd programvare utviklet av ThinkLab og Glass og Fasadeforeningen
  • Målet er effektiv og kontrollert prosess- og ressursstyring, og økt konkurransekraft
  • Katode er tilpasset bransjen med brukervennlige løsninger som gjør hverdagen enklere og mer oversiktlig
  • For å sikre kontinuerlig drift og minimalt tap av data tilbys backup av systemet etter kundens behov
  • Katode kan tilpasses kundens behov enten det ønskes skybasert løsning, lokal løsning, integrasjon mot andre tjenester eller spesialtilpassede løsninger
  • Verktøyet og støttefunksjonene tilbys som medlemsfordel i Glass og Fasadeforeningen under vignetten «GF Digitale Verktøy»