Ønsker velkommen til Helsfyr Atrium

Som en del av Glass og Fasadedagene 2017 arrangerer vår hovedsponsor Schüco et «Dagen før dagen» seminar torsdag 16. mars. Seminaret på Helsfyr Atrium er åpent for alle og 51 er allerede påmeldt. – Målgruppen er medarbeidere hos bransjeleverandører, fasadeentreprenører og glassmestere, sier Gøran Karlsen.

Programmet hos Schüco er lagt opp til å være et supplement til GFD 2017. Det hele starter med mottakelse og lunsj i det representative bygget Helsfyr Atrium.

– Vi har to eksterne foredragsholdere. Først ut er Ingar Bakken fra ABC Organisasjonsutvikling. Han skal snakke om betydningen av å være en lokal aktør og dermed dra fordeler av å være nær markedet. Det vil si hvordan skape et konkurransefortrinn av kompetanse om lokale forhold. Vi tror dette foredraget vil være inspirerende for glassmesterne, sier Karlsen.

Tidligere foredrag i regi av Glass og Fasadeforeningen viser at det er interesse for å høre fra de viktigste norske entreprenørene.

– Prosjektleder Roger Mariåsen i AF-gruppen skal snakke om fremtiden og hvilke forventninger entreprenøren har til vår bransje. Han skal fra kundens ståsted belyse krav til prosjektering, dokumentasjon og digitalisering, sier Karlsen.

Fasadeskolen

Schüco og Karlsen vil benytte anledningen til understreker betydningen av å satse på kompetanse.

– Formålet med «Dagen før dagen» generelt er gjennom de eksterne foredragsholderne å bidra til å heve kompetansen. Spesielt vil vi benytte anledningen til å lansere vår egen «Fasadeskole». Dette kursopplegget er et dypdykk i fasadeteknologi og muligheter som utfyller for eksempel foreningens autorisasjonskurs. Målgruppen er systembyggerne, arkitekter og entreprenører. Vårt kurs handler om å gi et innblikk mulige funksjoner i en fasade, fasaden som klimaskille og selvfølgelig produktopplæring. Dessuten tilbyr vi interesserte tilbud til dem som vil vite mer om klimasertifisering, som for eksempel BREEAM, sier Karlsen

Alltid positive leverandører

Glass og Fasadeforeningen søker alltid samarbeid med aktørene i bransjen. Et sterkt og samlet fagmiljø er mål nummer én for foreningen.

– Dette fagmiljøet blir sterkere og sterkere. Vi opplever et positivt engasjement i det daglige samspillet mellom forening og medlemsbedriftene. Alle våre leverandørers evne og vilje til å bidra er også viktig for oss. Felleskapet utvikler og rigger bransjen for fremtiden, sier Bjørn Glenn Hansen.