Kunnskapsministeren kommer til GFD

Glass og Fasadeforeningen arbeider videre for å styrke opplæringen og rekrutteringen til glassfaget. Bjørn Glenn Hansen kan fortelle at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har takket ja til å holde innlegg under Glass og Fasadedagene på Thon Hotel Bristol i mars.

Både som Kunnskapsminister og leder av Høyres programkomité har Torbjørn Røe Isaksen i mange sammenhenger snakket om behovet for å styrke alle deler av fagopplæringen og sikre rekruttering av ungdommer til byggenæringen.

Glass og Fasadeforeningen på sin side arbeider kontinuerlig for å sikre rekruttering til glassfaget spesielt og byggfag generelt.

I november i 2015 fikk GF anledning til å belyse glassbransjen utfordringer for Røe Isaksen.

– Glassfaget er byggfagsammenheng et lite særløpsfag. Derfor ønsker vi å rette fokus mot satsingen på yrkesopplæringen generelt, og smale fagområder spesielt. Vi er derfor svært glade for at Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har takket ja til møte bransjen under GFD 2017 på Thon Hotel Bristol 17. mars.

– Hva konkret skal han snakke om?

– Vi har laget en ønskeliste og avsatt en halv time taletid til Røe Isaksen. I løpet av denne tiden vil vi gjerne få høre om hans og regjeringens ambisjoner og tiltak i sammenheng med oppfølging av Faglig råds anbefalinger for en endret tilbudsstruktur i byggfagene. Som de fleste husker tok Faglig Råd hensyn til våre innspill i innstillingen til læreplanutvalget.

Dessuten håper vi han kan si noe om betydningen av aktualiserte og tidsriktige læremidler og –plattformer.

– Fagopplæringen som grunnlag for videreutdanning, spesialisering og et fremtidig spennende og trygt yrke, ønsker vi også skal bli et tema og selvfølgelig hvordan den videre oppfølging av krav til bruk av lærlinger ved oppføringen av offentlige bygg, sier Bjørn Glenn Hansen.

Glass og Fasadedagene går av stabelen i Oslo fra 16. til 19. mars.