Nytt marked for Moss Glass og Fasade

Moss Glass og Fasade AS er et av selskapene i vår bransje som prøver seg i nye markeder. Etter å ha montert solcellepaneler i Vestby har selskapet erfaring å tilby leverandører som tilbyr og byggherrer som ønsker å benytte solenergi.

Med stadig mer oppmerksomhet på fornybar energi, plusshus, elbiler og grønne skifter, dukker det opp stadig flere solcelle- og solfanger-anlegg. Og anleggene vokser. Mens en for få år siden så to-tre solcellepaneler på annenhver hyttevegg, monteres i dag store anlegg på alt fra garasjer til hustak, offentlige bygg og store industrianlegg.

Moss Glass og Fasade AS har montert et anlegg for Asko på Vestby. Solcellepanelene ble som seg hør og bør montert på carport-taket til ladestasjonene for elbiler.

– Vi fikk en forespørsel fra Asko om vi kunne montere et solcelleanlegg på et lite garasjebygg på anlegget på Vestby. Det er ganske greie jobber som vi faktisk får en og annen forespørsel om, sier daglig leder i Moss Glass og Fasade AS, Jon Petter Porsmyr.

– Et slik anlegg kommer som et ferdig byggesett der vi må montere etter tegninger. Det er en forutsetning at leverandøren av solcelleanlegget og de som skal ha anlegget, har snakket godt sammen. Likevel er det spesielle lokale forhold vi må ta hensyn til.

– Jeg vet at flere solcelleleverandører har utfordringer med å finne montører. Som glass og fasademontører har vi et stort fortrinn siden vi kan håndtere glass og vinduer. Panelene er ganske skjøre og en bør ha litt kunnskap om glassmontasje ved slike jobber.

– Vi har ikke markedsført oss mot dette markedet, men det er klart at vi kommer til å satse mer på slik montering i framtiden, sier Porsmyr.