Tok tak i ungdommen

En glassfagmann sa en gang at når ungdommen først har startet på byggfag, har de fleste allerede bestemt seg for fagretning. Stemmer det, så gjorde i så fall OKH, Glassfagsenteret, Kvams Glass AS og Glass og Fasadeforeningen alt rett torsdag. «Speed-dating» med 1 200 ungdomsskoleelever sto på programmet.

OKH Vestfold og seks andre opplæringskontorers arrangement ByggCamp på Færder Videregående skole i Tønsberg. Formålet med campen er å skape et stort rekrutterings- og profileringsarrangement der formålet er å rekruttere ungdomsskoleelever til bygg- og anleggsfagene, eller generelt til yrkesfag.

Tok tak i ungdommen

 Kai Thomas Hansen (CC-Glass Tønsberg), Geir Bakken (Kongsberg Videregående skole, Glassfagsenteret), Patrick Flaatten (Kvams Glass Sandefjord, og Per Henning Graff (GF) tok i mot 1 200 ungdomsskoleelever på fagstasjon for glassfaget på ByggCamp. Foto: Berit Ness

ByggCamp så første gang dagens lys i Stavanger i fjor. Nå har flere fylker og regioner adoptert tiltaket. ByggCamp gjennomføres i et samarbeid mellom opplæringskontorene, videregående skoler, bedrifter og leverandører innen bygg, elektro, anlegg, transport, logistikk, salg og service.

– I alt 32 ungdomskoler var invitert til ByggCamp i Tønsberg. Vi hadde kapasitet til å ta i mot 1 200 elever. Responsen var veldig god og vi fikk fullt hus. Faktisk hadde vi ventelister fra skoler som ønsket å delta, sier Hilde Claussen i OKH Vestfold.

ByggCamp i Tønsberg var delt inn i to seksjoner. Elevene ble først fordelt i om lag 40 grupper med 30 elever i hver. For å få alle gjennom de 11 fagstasjonene var det laget et stramt program der hver gruppe hadde hver sin guide og tilmålte fem minutter på hver fagstasjon.

Til slutt fikk ungdommene anledning til å besøke firmaer som hadde rekrutteringsstands på campen.

– Mitt inntrykk er at både skoleungdom og bransjene var fornøyde med opplegget. Fagene fikk presentert seg og alle som hadde stand fikk mange besøk sier Claussen.

– Hvordan er tilgangen på læreplasser i glassfaget?

– Det er nok ikke helt riktig at alle ungdommer bestemmer seg for faglig retning før de begynner på byggfag. Flere er usikre og avventende i forhold til hvor stor tilgang det er til læreplasser. I glassfaget nå er det faktisk flere potensielle læreplasser. Blant annet som følge av de nye lærlingeklausulene vi ser hos flere byggherrer. Dette bekreftes av at flere også tar inn utplasseringselever, som igjen blir en læreplass, sier Claussen.

Hektisk
– Fem minutter på å overtale 30 elever til å velge glassfaget, og det i 40 repetisjoner, hvordan taklet dere dette?

– Gutta fra Kvams CC Glass og Kvams Glass gjorde en flott innsats med å vise håndverket, mens Geir Bakken pratet om fagopplæringen. Geir har gjort dette mange ganger og er rutinert. Det ble en god match og jeg synes vi taklet dette bra. Jeg tror at en slik happening viser 10-klassingen at yrkesfag er et fullgodt alternativ til studieforberedende retning, sier Graff.

ByggCamp arrangeres i Skien 4. oktober og Stavanger 6. oktober.