Vil forebygge overflateskader og riper

Bransjen mottar stadig flere henvendelser som følge av at sluttbruker oppdager overflateskader på glass i sine nye vinduer. Reklamasjoner, spesielt på riper i glassoverflatene, har vist en økende tendens. – Glass og Fasadeforeningen har nå utarbeidet en veileder som skal bidra til at dette problemet reduseres og aller helst unngås, sier Bjørn Glenn Hansen.

– Glass tåler mye, men ikke alt. Spesielt ikke når materialet blir håndtert feil. Forekomsten av overflateskader og riper i glass kan enten oppstå som følge av produksjonsfeil før glasset forlater fabrikken eller blir tilført underveis fram til sluttbruker, såkalt «påført skade», sier Hansen.

Glass og Fasadeforeningens «Kvalitetsnorm for bygningsglass» beskriver toleransegrenser for bedømmelse av avvik i optisk kvalitet og dimensjoner i bygningsglassprodukter.

– Våre medlemsbedrifter stiller seg bak og leverer glass som tilfredsstiller kravene i denne normen. Likevel anbefaler vi alltid at glass levert på byggeplass blir kontrollert før innsetting i bygg. Håndtering under transport, senere montering i dører, vinduer og fasader og mellomlagring på byggeplass kan forårsake skader både på glassets kanter og overflater. Produsenten av glasset må selv innestå for skader som kan henføres til, eller burde vært oppdaget, i hans produksjon. Påførte skader etter dette kan ikke henføres ham uten at annet er avtalt, sier Hansen.

Artikkel fortsetter under bildet.

 

Vil forebygge overflateskader og riper

Veilederen «Tiltak mot overflateskader på bygningsglass – Rengjøring av bygningsglass» gir generelle råd om hva man skal ta hensyn til i forbindelse med rengjøring og beskyttelse av glassoverflater, og spesielt i forbindelse med oppføring av bygg.

– Glass skal ikke rengjøres med redskap som kan ripe i overflaten. Vi har dessverre sett noen skrekkeksempler på feil bruk av redskap ved rengjøring. Blant annet at renholdere bruker metallskrape både som nal og som redskap til å fjerne overflatesmuss- og flekker. Riper som følge av rengjøring med bruk av metallskrape forekommer dessverre ofte. Vår nye veileder forteller om hvilke hensyn man må ta for å unngå dette. Samtidig har vi laget et eget varselmerke, et klistremerke, som vi anbefaler alle våre medlemsbedrifter å bruke, sier Hansen.

Vi ønsker at veilederen «Tiltak mot overflateskader på bygningsglass – Rengjøring av bygningsglass» blir lastet ned og printet ut av alle som har befatning med bygningsglassprodukter. Den vil også være velegnet som vedlegg i FDV-dokumenter, og som informasjon ved salg av dører, vinduer og fasader med glass. Samtidig som den nå er gjort tilgjengelig ber vi alle våre medlemsbedrifter om hjelp til å spre budskapet i sine miljøer. Alle aktører i byggeprosessen vil være tjent med å kjenne innholdet i vår nye veileder.