Foto: ©Adam Stirling

Påhengsfasade – Curtainwall

  • Curtainwall. Foto: ©Otto von Munchow
  • Curtainwall

Curtainwall er et begrep som brukes ofte på en fasadeteknologi for kledning av store bygninger. Fasadesystemet benyttes også til mindre selvbærende fasader og vinterhager. En påhengsfasade overfører belastninger fra fasaden over til bygningsstrukturen. Systemene er designet og prosjektert for å overføre sin egenvekt og for å overføre andre laster som vindlast til den primære bygningskonstruksjonen.

De primære funksjonene til en påhengsfasade er til å motstå luft og vann infiltrasjon og for å tilveiebringe en termisk barriere mellom innsiden og ut. Fasadesystemer er også designet for å imøtekomme kompleksiteten i nedbøyninger, termisk ekspansjon og sammentrekning, bygg svaie, og relative bevegelser mellom etasjene forårsaket av vind eller seismiske laster som virker på konstruksjonen.

Spesialdesign hensyn kan inkludere dagslys, brann, termisk, akustisk, sikkerhet og eksplosjonsresistente ytelse.
Curtainwall – påhengsfasade er nesten alltid tilpasset individuelle prosjektkrav.

Den klassiske curtain wall- eller påhengsfasaden henges på utsiden av dekkene som et kontinuerlig «gardin» slik navnet indikerer. Tilnærmet samme uttrykk vil imidlertid kunne oppnås med vegger som bygges etasjevis mellom dekker og himling. Disse kan posisjoneres slik at glassfelt lagt i dekkeforkant vil flukte i samme liv som fasaden for øvrig og den vil fremstå som en påhengsfasade. Veggens isolerte, tette partier kan være utført som en tradisjonell bindingsverksvegg, eller basert på aluminiumprofilens dybde uten at det ytre uttrykket påvirkes.

< < <   Tilbake