Foto: ©Adam Stirling

DØRER

Kravene til et dørparti er ofte flere. Partiet skal beskytte mot brann, fungere som rømningsvei, beskytte mot innbrudd og væreuniverselt utformet. Ofte skal kravene kombineres i samme dørparti.

Dører

Dører i aluminium innebærer minimalt vedlikehold og pålitelige funksjoner, noe som verdsettes av både eiendomsbesittere, leieboere og vedlikeholdspersonell. Systemene tilbyr flere designmuligheter og passer til de fleste funksjoner og arkitektoniske løsninger.

Det finnes dører for alle rom. Overflatebehandling eller fargesetting av dørblad og karm med kontrastfarger fremhever ofte døren og gir en tydelig arkitektur. Disse faktorene er selvsagt unike for hvert enkelt prosjekt.

Dørsystemene kjennetegnes med et bredt bruksområde med mulighet for flere funksjoner. Dørløsningene passer kontorer, sykehus, undervisningsbygg, boliger, industri, forvaltning, idrettshaller, utstillinger, arenaer og kjøpesenter med mer. Alle dørsystemer lar seg integrere i andre fasadesystemer som for eksempel påheng og elementfasader. Inngangspartier kan eksempelvis tilføres tilleggs-profiler som muliggjør tilleggsfunksjoner som porttelefon, automatikk og andre adgangskontroll-systemer. Alle ledninger blir således skjult i kamre i hullprofilen.

Dører for interiør som avgrenser rom kan få samme utrykk og karakter, selv om det kan være store forskjeller i kravene til dørpartiet. Det er ofte et ønske og fordel om materialvalg, form, overflatebehandling og funksjon harmoniseres.

< < <   Tilbake 

Vanlige krav på et dørparti kan for eksempel være:

  • Inbruddsikkerhet
  • Brannbeskyttelse
  • Tillgjenglighet
  • Rømning
  • Motstand mot beskytning

Dørtyper:

  • Slagdører – enkel eller pardører
  • Karuselldør
  • Skyvedører, automatiske og manuelle

< < <   Tilbake