Foto: ©Adam Stirling

Dobbelfasade

  • Dobbeltfasade
  • Dobbeltfasade

Bak begrepet dobbelfasade skjuler det seg et fasadekonsept som åpner for interessante muligheter. I stadig økende grad får byggets økologiske parametre betydning på linje med estetikk, teknikk og økonomi. En helhet som tar hensyn til byggets grønne profil blir stadig mer avgjørende. Dobbeltfasade-løsninger baseres på en ekstra glasshud i tillegg til den ordinære isolerte fasaden. Arkitektonisk og teknisk design løses individuelt fra prosjekt til prosjekt.

Her er «hovedfasaden» på en eller annen måte supplert med en ytre, normalt uisolert tilleggsfasade. Det innebærer at en dobbeltfasade ikke utgjør noe ferdig system, men skapes ut fra individuelle ønsker og krav. Det er naturlig å se konseptet i sammenheng med elementfasader da dobbeltfasaden også gjerne fremstilles som moduler på fabrikk.

Dobbeltfasader ble opprinnelig utviklet for å kunne ivareta enkelte av fasadens funksjoner på en bedre måte. Luftrommet mellom den innvendige isolerte fasaden og et ytre, som regel enklere oppbygd skall byr på flere muligheter. Luften vil på dagtid til en viss grad forvarmes, noe en i den kalde årstiden kan nyte godt av ved ventilasjon gjennom åpningsvinduer i den indre fasaden. Dersom bygningen grenser til områder med støy vil en ytre hud dempe belastningen når vinduer åpnes. Det finnes også eksempler på fasader der renere luft fra byggets bakside framfor forurenset luft fra gaten utenfor ledes opp i mellomrommet.

Til en viss grad vil fasadens isolerende egenskaper forbedres med et ekstra sjikt, men med generelt lavere U-verdier som følge av 3-lags glass og bedre isolerte veggfelt vil denne gevinsten bli marginal.

Dobbeltfasader kan også utnyttes som et rent designmessig grep ved at en ytre hud av rene glassflater og slanke profiler skjuler utenpåliggende solskjerming eller andre komponenter i den bakenforligende fasaden.

Utførelser

Tidlige dobbeltfasader ble gjerne utformet med 500-600mm avstand mellom fasadesjiktene. Dette muliggjør gangbaner i hver etasje for renhold og vedlikehold. Imidlertid «stjeles» mye bruksareal. I mer kompakt utførelse reduseres luftrommet til 200-300mm. Løsningen krever imidlertid tilgang gjennom åpningsvinduer for renhold og service. Ekstra vindusrammer øker naturlig nok prisen på fasaden og de påvirker uttrykket.

Tradisjonelle dobbeltfasader krever i større eller mindre grad åpninger i den ytre fasadeflaten  for ventilering av luftrommet. Disse kan utføres på mange måter ved å tilpasses ønsket uttrykk, enten som permanent åpne spalter, eller med spjeld for å kunne regulere luftgjennomstrømningen.

Inn- og utluft kan gjennomføres etasjevis eller over flere plan. Det finnes også bygg der inn- og utluft organiseres horisontalt.

For å unngå krav til renhold av luftrommet har enkelte produsenter utviklet såkalte «closed cavity» fasader. Her settes luftrommet under permanent overtrykk som skal hindre tilsmussing av luftrommet. Konseptet fordrer svært spesialisert produksjon, lagring fram til montasje og permanent tilførsel av overtrykksluft fram til hele fasadearealet.

En dobbeltfasade vil naturlig nok innebære en høyere kvadratmeterpris sammenliknet med en konvensjonell utførelse. Denne må i et hvert tilfelle vurderes opp mot merverdier som tilføres i form av funksjon og design. Over tid vil økt førstegangsinvestering kunne betales tilbake i form av redusert energiforbruk eller økte inntekter fra leietakere som verdsetter økt brukskomfort.

Med dobbelfasade oppnås svært gode U-verdier. Riktig planlagt ventilasjon av fasaden legger til rette for oppvarming av ventilasjonsluft i den kalde årstiden og reduksjon av temperaturen i luft på sommeren. Systemet muliggjør god lydisolering i kombinasjon med åpne vinduer. Solavskjermingssystemer kan monteres beskyttet bak den ytre fasaden.

Fordelene med dobbelfasader:

  • Enestående varmeisolasjon
  • Optimal utnyttelse av solenergien
  • Naturlig ventilasjon under alle værforhold
  • Svært god lydreduksjon, selv når vinduene er åpne
  • Enkel integrering av bygningsteknologi, solskjerming, funksjonelle elementer
  • Individuell konfigurasjon av systemteknologi
  • Integrering av ulike åpningsbare element

< < <   Tilbake