Forskrifter, lover, standarder og GF veiledere

Gjennom forskriftsverk, lover og standarder reguleres bruk av og tekniske nivåer på produkter fra Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter. Her finner du referanser til hva som omfatter våre produktområder.