Tiltak mot termisk brudd i bygningsglassprodukter.