Tiltak mot overflateskader på bygningsglass. Rengjøring av bygningsglass.