Et godt privat- og arbeidsliv defineres blant annet etter tilgangen til dagslys. Dagslys er avgjørende for god livskvalitet. I veiledningen til TEK10 kan vi lese: Lysforholdene er av stor betydning for menneskets helse og trivsel, samt avgjørende for hvor raskt og sikkert vi kan utføre en arbeidsoperasjon. Dagslys er den belysningsform som i alminnelighet oppleves som best og mest riktig som allmennbelysning. For å opprettholde aktiviteter innendørs i de mørke timene av døgnet, må vi ha kunstig belysning.
Men hva kan vi forvente i TEK 17? Line R. Karlsen, som har doktorgraden «Dagslys og termisk komfort», gir deg svaret.